PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Problem niecierpliwości jednostek w kontekście zachowań oszczędnościowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich lat jako jedną z głównych przemian w społeczeństwie polskim, wpływających w istotny sposób na zachowania finansowe, coraz częściej wskazuje się nadmierny konsumpcjonizm. Przykładanie zbyt wysokiego poziomu uwagi do teraźniejszości i preferowanie konsumpcji bieżącej wywiera niekorzystny wpływ na oszczędzanie. Koncentrując się na odczuwanych „stratach”, wynikających z odroczenia konsumpcji w czasie, jednostki nie doceniają korzyści związanych z gromadzeniem oszczędności. W obliczu zaobserwowanych zmian w zachowaniach finansowych celem niniejszego artykułu stało się ukazanie niecierpliwości jako istotnej cechy wywierającej negatywny wpływ na oszczędzanie.
EN
In the recent years, excessive consumption is presented more and more often as one of the main changes in Polish society affecting significantly financial behaviours. Paying too much attention to present time, preferring current consumption make negative influence on savings. While concentrating on felt “losses” resulting from consumption postponement in time, the individuals underestimate benefits connected with saving. Facing the observed changes in financial behaviours, the aim of the contribution is to show the impatience as the essential feature influencing negatively the saving process. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Akerlof G.A., Schiller R.J., Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010.
  • Grosse R., The Global Financial Crisis – a Behavioral View, EGADE Graduate Business School, Monterrey January 2010.
  • Hastings J.S., Mitchell O.S., How Financial Literacy and Impatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors, “NBER Working Paper” 2011, No. 16740, January.
  • Hunt J.P., Credit Rating Agencies and the “Worldwide Credit Crisis”: the Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement, “Columbia Business Law Review” 2008, Vol. 2009, No. 1.
  • Podhorski-Piotrowski J., Chciwość jako imperatyw funkcjonowania współczesnego świata, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  • Rick S., Loewenstein G., Intagibility in Intertemporal Choice, “Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences” 2008, No. 363.
  • Scott K.E., The Financial Crisis: Causes and Lessons – Ending Government Bailouts as We Know Them. Part I – the Crisis, “Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper” 2009, No. 67.
  • Shefrin H., Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Oxford University Press Inc., Oxford 2002.
  • SEC, Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examinations of Select Credit Rating Agencies, July 2008.
  • Thaler R.H., Toward a Positive Theory of Consumer Choice, “Journal of Economic Behavior & Organization” 1990, Vol. 1, Issue 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.