PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wpływ banku centralnego na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono badania na temat kształtowania oczekiwań przez banki centralne. Po pierwsze, zarysowano przesłanki stabilizowania oczekiwań wynikające z teorii monetarnej. Po drugie, scharakteryzowano aspekty strategii celu inflacyjnego wspierające kształtowanie oczekiwań. Po trzecie, przeanalizowano postawy banków centralnych Czech, Polski i Węgier, wspierające kształtowanie oczekiwań. Właściwą część empiryczną badań stanowi analiza ilościowa współzależności między prognozami inflacji a oczekiwaniami inflacyjnymi. Jej podstawą była kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Wyniki potwierdziły istnienie współzależności między prognozami a oczekiwaniami konsumentów o sile od słabej do umiarkowanej. Nie doszukano się bezpośredniego związku między rezultatami a ramami strategii wdrażanymi przez banki centralne. 
EN
The article analyzes the central bank’s impact on inflation expectations. Its starting point is the predominant role of expectations in the monetary policy – implied by the monetary theory. After that it presents main points of inflation targeting – focusing on the aspects that support expectations formation. Main body of the research is the analysis of the central banks’ of the Czech Republic, Poland and Hungary solutions in shaping expectations. Empirical part of the research covers quantitative research on the interdependences of consumers’ expectations (derived from surveys) and inflation forecasts of the central banks. The results confirm that the forecast of inflation is correlated with inflation expectations of consumers. The strength of interdependences is at most moderate. No direct relation between the strength of interdependences and monetary framework was found.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bernanke B., Laubach T., Mishkin F.S., Posen A.S., Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton University Press, Princeton 2001.
 • Calvo G.A., Staggered Prices in Utility-Maximizing Frameworks, “Journal of Monetary Economics” 1983, Vol. 12, Issue 3.
 • Eusepi S., Preston B., Central Bank Communication and Expectations Stabilization, “American Economic Journal: Macroeconomics” 2010, No. 2(3) [http://dx.doi.org/10.1257/mac.2.3.235, data dostępu: 10.10.2015].
 • Galí J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press, Princeton 2008.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., Teorie struktury stóp procentowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, nr 3.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 • Łyziak T., Consumer Inflation Expectations in Poland, “ECB Working Paper Series, Working Paper” 2000, No. 287.
 • Łyziak T., Oczekiwania inflacyjne, [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2011.
 • Marszałek P., Czy współczesne banki centralne powinny troszczyć się o bezrobocie?, [w:] M. Ratajczak (red.), Polska transformacja: miedzy teorią a praktyką, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 118.
 • Svensson L.E.O. [i in.], Implementing Optimal Policy through Inflation – Forecast Targeting, [w:] B.S. Bernanke, M. Woodford (eds.), The Inflation Targeting Debate, Chicago University Press, Chicago 2005 [http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226044736.003.0003, data dostępu: 10.10.2015].
 • Szyszko M., Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.