PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Konwergencja rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego – identyfikacja czynników

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest proces konwergencji rynku kapitałowego i rynku ubezpieczeniowego, rozumiany jako swego rodzaju międzysektorowa fuzja, w ramach której ubezpieczyciele i (pozostałe) instytucje finansowe partycypują wzajemnie w swoich rynkach. Efektem tego procesu jest powstawanie nowych instrumentów, w tym Insurance-Linked Securities (ILS), które umożliwiają transfer ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy. Z innowacji tych korzystają przede wszystkim ubezpieczyciele i (pozostałe) instytucje finansowe, w mniejszym stopniu podmioty niefinansowe.Celem artykułu jest identyfikacja czynników procesu konwergencji rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego, z wyróżnieniem czynników wewnątrzrynkowych (rozpatrywanych odrębnie dla każdego rynku) oraz międzyrynkowych (współwystępujących dla obu rynków). Identyfikacja i uporządkowanie tych czynników pozwala lepiej zrozumieć mechanizm procesu konwergencji, a także możliwości aplikacji jego efektów.  
EN
The main problem presented in this article is related to the process of the convergence of capital and insurance markets. The process of convergence is understood as a kind of inter-merger under which insurers and (other) financial institutions participate each other in their markets. This process results in  the creation and application of new instruments, in this Insurance-Linked Securities (ILS) that allow to transfer insurance risk to the capital market. ILS are mainly used by insurers and (other) financial institutions, while non-financial entities use them to a lesser extent.The purpose of this article is to identify the main drivers of the process of convergence.  We propose here two groups of drivers: intermarket ones (considered from the individual perspective of each market) and intramarket ones (common to both markets). Identification and systematization of these drivers enhances a better  understanding of the convergence mechanism , as well as the applicability of its effects.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
References
 • Allen F., Yago G., Financing the Future. Market-Based Innovations for Growth, Wharton School Publishing, Upper Saddle River 2010.
 • Banks E., Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management Through Insurance, Reinsurance and Capital Markets, John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 • Barrieu P., Albertini L. (eds.), The Handbook of Insurance-Linked Securities, John Wiley & Sons, Chichester 2009.
 • Bevere L., Enz R., Mehlhorn J., Tamura T., Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2011: Historic Losses Surface from Record Earthquakes and Floods, Sigma 2/2012, Swiss Re, Zurich 2012.
 • Bevere L., Rogers B., Grollmund B., Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2010: a Year of Devastating and Costly Events, Sigma 1/2011, Swiss Re, Zurich 2011.
 • Błach J., Changes in the Business Environment as the Major Motives for Implementing Financial Innovations in the Corporate Financial Strategy, [w:] H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 107, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M., Innovations in the Application of Insurance-linked Securities in Non-financial Companies, “China-USA Business Review” 2014, Vol. 13, No. 6.
 • Burnecki K., Kukla G., Weron R., Property Insurance Loss Distributions, “Physica A” 2000, No. 287.
 • Casu B., Girardone C., Molyneux P., Introduction to Banking, Pretnice Hall, Harlow 2006.
 • Cummins J.D., Harrington S.E., Klein R.W., Cycles and Crises in Property-Casualty Insurance: Causes and Implications for Public Policy, “Journal of Insurance Regulation” 1991, Fall.
 • Cummins J.D., Weiss M.A., Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions, “The Journal of Risk and Insurance” 2009, Vol. 76, No. 3, DOI: 10.1111/j.1539-6975.2009.01311.x.
 • Fabozzi F.J., Modigliani F., Capital Markets, Prentice Hall, Upper Saddle River 2003.
 • Frey A., Kirova M., Schmidt Ch., The Role of Indicies in Transferring Insurance Risks to the Capital Markets, Sigma 4/2009, Swiss Re, Zurich 2009.
 • Gubler Z.J., Instruments, Institutions and the Modern Process of Financial Innovation, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=%201608409 [data dostępu: 15.12.2010].
 • Harrington S.E., Dazon P.M., Price Cutting in Liability Insurance Markets, “The Journal of Business” 1994, Vol. 67, No. 4.
 • Höppe P., Löw P., Characteristics of the Extreme Events in 2012 and Their Impact on the Insurance Industry, [w:] C. Courbage, W.R. Stahel (eds.), Extreme Events and Insurance: 2011 Annus Horribilis, “The Geneva Reports, Risk and Insurance Research” 2012, No. 5.
 • Kaserer Ch., Rapp M.S., Capital Markets and Economic Growth: Long-Term Trends and Policy Challenges, Research Report, “The Alternative Investment Management Association” 2014, March.
 • Kreczmańska-Gigol K., Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy” nr 95, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Małek A., Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa 2011.
 • Meier U.B., Outreville J.F., Business Cycles in Insurance and Reinsurance: the Case of France, Germany and Switzerland, “The Journal of Risk Finance” 2006, Vol. 7, No. 2.
 • Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2011.
 • Rose P.S., Marquis M.H., Money and Capital Markets, McGraw Hill, International Edition 2009.
 • Weber C., Insurance Linked Securities. The Role of the Banks, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.