PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Pomiar dokonań jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników na przykładzie gminy Inowrocław

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Strategiczna karta wyników to koncepcja coraz częściej wykorzystywana do wdrażania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Umożliwia przełożenie misji i strategii na działania operacyjne. Przez ustalone mierniki, finansowe i niefinansowe, staje się systemem mierzenia efektywności dokonań gminy. Celem artykułu jest ukazanie istoty pomiaru dokonań jednostki samorządu terytorialnego oraz zaprezentowanie możliwości zastosowania strategicznej karty wyników do mierzenia realizacji strategii rozwoju gminy Inowrocław.
EN
Balanced Scorecard seems to rise as a solution being used more and more in the process of implementing of local government development strategies. It is most useful as a way of translation from mission and strategy to operating activity. Success of local authorities and government units can be assessed by using of financial and non-financial measures described in BSC. The main goal of this article is to present the conception of issue of local activity measuring and to show how wide is perspective and possibility of Balanced Scorecard if using in measuring of strategy realization based on the example of Inowrocław community.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Bielawski R., Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy, „Rozwój Regionalny w Liczbach. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2014, nr 3.
  • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Niemiec A., Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem, [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  • Skoczylas W., Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011a, nr 173.
  • Skoczylas W., Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011b, nr 48.
  • Świderek I., Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
  • Świerk J., Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
  • Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
  • Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013–2020, Westmor Consulting, Inowrocław 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.