PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wpływ zmian regulacji prawnych na potencjał finansowy instytucji II filara emerytalnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja ewolucji regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania OFE, ocena wpływu ustawowych zmian na ich potencjał finansowy oraz ich wpływ na poziom zgromadzonych środków przez członków OFE na poczet przyszłych emerytur. Sformułowana została hipoteza badawcza, zgodnie z którą aktualnie obowiązujące regulacje prawne spowodowały znaczne zmniejszenie roli OFE jako inwestorów finansowych w Polsce, a poziom aktualnie przekazywanych składek do ich portfeli spowoduje uzyskanie stopy zastąpienia przez ich klientów na bardzo niskim poziomie, co powinno uczynić inwestowanie w III dobrowolnym filarze emerytalnym bardziej powszechnym.
EN
The purpose of the submitted article is to present the evolution of legal regulations concerning the functioning of Open Pension Funds, the assessment of legislative changes’ influence their financial potential and impact on the level of funds collected by members of the open pension funds for their future pensions. According to the formulated research hypothesis, the current law regulations resulted in a significant reduction in pension funds’ importance, as financial investors, and the level of contributions, transferred to their investment portfolios will result in the very low level of the replacement rate for their clients. This should make investing in the third voluntary pension pillar more common among future pensioners.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Ambachtsheer K.P., Ezra D.D., Pension Fund Excellence, John Wiley & Sons Inc., New York 1998.
 • Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 • Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa 1999.
 • Owsiak S., Finanse publiczne – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.
 • Sas Kulczycka K. (red.), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Sobczyk M., Matematyka finansowa, Placet, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997, nr 139, poz. 934).
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011, nr 75, poz. 398).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2013, poz. 1717).
 • www.knf.gov.pl [data dostępu: 10.05.2015].
 • www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.05.2015].
 • www.worldbank.org [data dostępu: 10.05.2015].
 • www.zus.pl [data dostępu: 10.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.