PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wyniki operacyjne polskich przedsiębiorstw zmieniających rynek notowań akcji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena wyników finansowych osiąganych przez spółki przechodzące z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie. Przyjęta hipoteza badawcza stwierdza, iż spółki, które zmieniają rynek notowań swoich akcji po debiucie na rynku regulowanym, pomimo wzrostu dynamiki przychodów ze sprzedaży, osiągają niższe wyniki operacyjne. Na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych 28 spółek zostały obliczone następujące zmienne: dynamika przychodów ze sprzedaży, operacyjna stopa zwrotu z aktywów, marża zysku operacyjnego oraz wskaźnik obrotowości aktywów. Zmienne obliczono dla okresu przed i po zmianie rynku notowań akcji. Wyniki nieparametrycznego testu Wilcoxona nie potwierdzają przyjętej hipotezy badawczej. Jednak pomimo tego można zaobserwować, iż po debiucie na rynku regulowanym następuje pogorszenie wyników operacyjnych oraz wzrost dynamiki sprzedaży.
EN
The aim of this paper is to examine the operating performance of firms that switch from NewConnect to the main market of the Warsaw Stock Exchange. The hypothesis states that the post-listing operating performance of companies which change the trade venue of their stocks, tends to worsen, although growth in sales improves. Quarterly financial reports of 28 companies were gathered to compute some variables: growth in sales, operating return on assets, operating return on sales, total asset turnover. The variables were calculated before and after moving trading location. The results of non-parametric Wilcoxon test do not confirm the hypothesis. Despite this, it is possible to observe the negative changes in operating performance and improvement of growth in sales after listing changes.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Asyngier R., NewConnect in Comparison with Multilateral Trading Facilities in Europe. Irregularities in the Functioning of the Polish MTF Market, „Annales Univeristatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z. 1.
 • Asyngier R., Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 75, DOI: 10.18276/frfu.2015.75-02.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G., Does NYSE Listing Affect Firm Visibility?, “Financial Management” 1999a, Vol. 28, No. 2.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G., Listing Changes and Visibility Gains, “Quarterly Journal of Business and Economics” 1999b, Vol. 38, No. 1.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G., The Effect of NYSE Listing on a Firm’s Media Visibility, “Journal of Economics and Finance” 1998, Vol. 22, No. 1.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G., The Visibility Effects of Amex Listing, “The Quarterly Review of Economics and Finance” 1999c, Vol. 39, No. 3.
 • Cisse A., Fontaine P.C., Economic Consequences of Market Section Switching: Evidence from NYSE-Euronext Paris, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1834351 [data dostępu: 15.05.2015].
 • Dharan B.G., Ikenberry D.L., The Long-Run Negative Drift of Post-Listing Stock Returns, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50, No. 5, DOI: 10.1111/j.1540-6261.1995.tb05188.x.
 • Dudko-Kopczewska K., Analiza efektów pierwotnej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ,,Bank i Kredyt” 2004, nr 2.
 • Jain B.A., Kini O., The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms, “Journal of Finance” 1994, Vol. 49, No. 5, DOI: 10.2307/2329268.
 • Kacprzyk M., Kierunki zmian marży zysku operacyjnego spółek wchodzących na rynek regulowany GPW w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 326, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa 2012.
 • Mikkelson W.H., Partch M.M., Shah K., Ownership and Operating Performance of Companies that Go Public, “Journal of Financial Economics” 1997, Vol. 44, DOI:10.1016/S0304-405X(97)00006-8.
 • Papaioannou G.J., Travlos N.G., Viswanathan K.G., The Operating Performance of Firms that Switch their Stock Listings, “The Journal of Financial Research” 2003, Vol. 26, No. 4, DOI: 10.1111/1475-6803.00069.
 • Papaioannou G.J., Travlos N.G., Viswanathan K.G., Visibility Effects and Timing in Stock listing changes: Evidence from Operating Performance, “The Quarterly Review of Economics and Finance” 2009, Vol. 49, DOI: 10.1016/j.qref.2007.09.007.
 • Pastor L., Taylor L.A., Veronesi P., Entrepreneurial Learning, the IPO Decision, and the Post-IPO Drop in Firm Profitability, “The Review of Financial Studies” 2009, Vol. 22, No. 8, DOI: 10.1093/rfs/hhn082.
 • Przewodnik po rynku NewConnect, www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/GPW_Przewodnik_NC.pdf [data dostępu: 10.05.2015].
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r.), www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO_UTP.pdf [data dostępu: 15.05.2015].
 • Regulamin Giełdy, www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin-gpw.pdf [data dostępu: 15.05.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. 2010, nr 84, poz. 547).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.