PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Problemy rynku usług płatniczych w Polsce po zmianach regulacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce rynek usług płatniczych jest młody i dynamiczny. Przez 10 pierwszych lat nie był regulowany, dopiero w 2011 r. została uchwalona ustawa o usługach płatniczych. W ostatnim czasie można zaobserwować wysoką aktywność regulacyjną w obszarze usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Celem artykułu jest charakterystyka zmian zachodzących na rynku podmiotów świadczących usługi płatnicze w Polsce, w tym identyfikacja problemów i zagrożeń wynikających z regulacji.
EN
In Poland, the market of payment services users and providers is young and dynamic. For ten years there were no coherent regulation on payment services market. In 2011, there was passed the first Act on payment services in the Polish market. That legal framework should ensure the coordination of national provisions on prudential requirements, the access of new payment service providers to the market, information requirements, and the respective rights and obligations of payment services users and providers. The main aim of this paper is to characterize of payment service providers market and to present the principles of new regulation on payment services market in Poland. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 319/1).
 • Grabowski M., Instrumenty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • https://erup.knf.gov.pl/View/faces/subjectsList.xhtml [data dostępu: 30.05.2015].
 • Informacja o sytuacji KIP i BUP w IV kwartale 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalizacyjnej oraz Instytucji Płatniczych, Warszawa, kwiecień 2015.
 • Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2011 roku, Raport Departamentu Systemu Płatniczego NBP, Warszawa 2011.
 • Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku, Raport Departamentu Systemu Płatniczego NBP, Warszawa 2015.
 • Payment Service Directive II: Access to Account Will Boost Innovation in Payment Landscape, 24 lipca 2013, www.ecommerce-europe.eu/press/2013/07/payment-service-directive-ii-access-to-account-will-boost-innovation-in-payment-landscape [data dostępu: 10.04.2015].
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807).
 • Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. 2008, nr 180, poz. 1109).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U., nr 199, poz. 1175).
 • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2013, poz. 1036).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2013, poz. 1271).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2014, poz. 1916).
 • Woźniewska G., Konkurencja na rynku pośredników świadczących usługi płatnicze, [w:] I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Bankowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 105, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.