PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Rozwój rynku sztuki jako przykład inwestycji alternatywnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny rynek proponuje bardzo bogatą i różnorodną ofertę inwestycyjną. Wśród jej instrumentów znajdują się także alternatywne formy lokowania kapitału, a jedną z nich jest rynek sztuki. Początkowo skierowany do najzamożniejszych grup społecznych, miał charakter rynku kolekcjonerskiego. Coraz powszechniej jednak dociera również do inwestorów o mniej zasobnych portfelach, proponując nie tylko zakup dzieł sztuki na aukcjach czy w galeriach, ale i lokaty w specjalnych funduszach inwestycyjnych. Zakupy z typowo kolekcjonerskich stają się częścią aktywów właściciela, mając mu przynieść odpowiednio wysoką stopę zwrotu. Statystyki umieszczone w artykule potwierdzają stały i systematyczny rozwój rynku sztuki zarówno na świecie, jak i w Polsce oraz dużą efektywność inwestycji w długim okresie.
EN
The modern market offers a very rich and varied offer of investment. Among its instruments there is also an alternative form of capital investment, and one of them is the art market. Initially addressed to the wealthiest social groups, it (the art market) was of a collectible nature of the market. However, nowadays it also more often reaches portfolios of the less affluent investors, offering not only the purchase of works of art at auction or in galleries, but also investments in special investment funds. Purchase of art evolve from typical collector’s thing into the part of the assets of the owner, from which he expects a sufficiently high rate of return.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Art & Finance Report 2014, ArtTactic, Deloitte, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_artandfinancereport2014_08092014.pdf [data dostępu: 10.10.2015].
 • Art Concierge i Art Banking – potencjał w Polsce, raport: Rynek sztuki, 2014.
 • Barclays Capital, Morgan Stanley Capital International, Standard & Poor’s, Bloomberg, FTSE International, Beautiful Asset Advisor LLC, www.telegraph.co.uk [data dostępu: 10.10.2015].
 • Beautiful Asset Advisors LLC; FactSet Research System; “The Wall Street Journal”, za: www.cwan.sa [data dostępu: 10.10.2015].
 • Cichorska J. (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015.
 • Frączek B., Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Wyd. PTE o./Katowice, Katowice 2010.
 • Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. 48.
 • Gerlis M., Is Collecting Art as Profitable as it is Painted, “Financial Times”, 14.01.2014.
 • Inwestycje na rynku dzieł sztuki, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2014, nr 4(143).
 • Inwestycje w dzieła sztuki, http://wcowartoinwestowac.pl/inwestuj-w-to/inwestowanie-alternatywne/inwestycje-w-dziela-sztuki [data dostępu: 10.10.2015].
 • Kasperski M., Polski rynek sztuki ma się coraz lepiej, „Forbes Life”, http://life.forbes.pl/najdrozsze-obrazy-w-polsce-rynek-sztuki-ma-sie-coraz-lepiej,artykuly,193662,1,2.html [data dostępu: 10.10.2015].
 • Klimontowicz M., Lokowanie nadwyżek finansowych w aktywa niefinansowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Wyd. PTE o./Katowice, Katowice 2010.
 • Opolski K., Potocki T., Świt T., Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 • Rynek sztuki rośnie w siłę, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1168018.html?print=tak&p=0 [data dostępu: 30.12.2014].
 • Rynek sztuki w Polsce. Podsumowanie 2014, „Rynek i Sztuka” 2014.
 • Skate’s Focus, Rynek sztuki w Polsce, „Skate’s Art Market Research” 2013.
 • The Art Market in 2014, http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_en.pdf [data dostępu: 10.10.2015].
 • www.absolutearts.com [data dostępu: 10.10.2015].
 • www.citadel.co.za/ArtIndex/170/art-price-index [data dostępu: 10.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.