PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Korytarz walutowy jako elastyczna strategia zabezpieczająca przed transakcyjnym ryzykiem kursowym przedsiębiorstw niefinansowych na rynku OTC

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce mitygowania transakcyjnego ryzyka kursowego w przedsiębiorstwach niefinansowych z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. W tym kontekście dokonano porównania wybranego produktu o charakterze elastycznym, umożliwiającym w określonym zakresie partycypację w pozytywnych zmianach na rynku w relacji do klasycznego kontraktu forward pod kątem poziomu efektywnego kursu zabezpieczenia, profilu ryzyka, stopnia wykorzystania limitu skarbowego, jak również maksymalnej kwoty ekspozycji w osłonie oraz poziomów kursów granicznych, przy których transakcja może być awaryjnie zamknięta. Wskazano, iż zastosowanie instrumentów o charakterze elastycznym jest szczególnie interesującą alternatywą w okresach kryzysowych, cechujących się podwyższoną zmiennością rynkową.
EN
The article covers the chosen issues related to currency risk management process within non-financial companies in the OTC market. The analysis of selected flexible hedging strategy is presented taking into account the participation degree in positive market developments, the effective exchange rates, risk profiles and treasury limit utilization, as well as the amount of currency exposure hedged and margin call scenarios in which the additional collateral is required. It is shown that especially in the highly volatile markets flexible products may become an interesting solution compared to fixed ones. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Boczkowski A., Hedging – sposób na bogactwo czy bankructwo?, Wyd. Bonnier Business Polska, Warszawa 2011.
 • Czerwiński M., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, Departament Rynków Finansowych BRE Bank S.A., Warszawa 2000.
 • Dziawgo E., Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z. 3.
 • Konopczak M., Mielus P., Wieprzowski P., Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2011, nr 42(2).
 • Mielus P., Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.LIBER, Warszawa 2002.
 • Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, KNF, Warszawa 2010.
 • Wybieralski P., Ekwiwalent ryzyka kredytowego jako syntetyczna miara ryzyka przedrozliczeniowego derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym, [w:] M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder (red.), Trendy rozwojowe w gospodarcze światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013a.
 • Wybieralski P., Transakcyjne ryzyko kursowe a cele działalności osłonowej przedsiębiorstw niefinansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014.
 • Wybieralski P., Wykorzystanie metody Value at Risk (VaR) w procesie zarządzania ryzykiem kursowym z zastosowaniem derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym (OTC), [w:] W. Łuczyński (red.), Wybrane problemy nauki, ekonomii, finansów i bankowości, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2013b.
 • Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, K.E.LIBER, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.