PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Wybrane aspekty opodatkowania transakcji na pochodnych instrumentach finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje prawne nie zawsze nadążają za szybko rozwijającym się rynkiem, tak jest np. w przypadku rynku pochodnych instrumentów finansowych. Wątpliwości budzi m.in. kwestia ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z pochodnych instrumentów finansowych. Czy przy ustalaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla transakcji na poszczególnych pochodnych instrumentach finansowych należy uwzględniać wszystkie wydatki związane z nabyciem instrumentów oraz wszystkie wpływy z tytułu realizacji transakcji, czy jedynie ostateczny wynik transakcji? Celem pracy jest identyfikacja możliwych rozwiązań w zakresie opodatkowania rzeczywistych i nierzeczywistych pochodnych instrumentów finansowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
EN
Financial derivatives are used both for hedging and speculative purposes. Indisputable is the fact that the importance of financial derivatives is systematically increasing and the legal regulations are not always keeping up with the rapid development of this segment of the financial market. This situation results in appearance of uncertainty and risk in terms of proper taxation of income from financial derivatives. The purpose of the paper is to identify the possible solutions of taxation delivery and non-delivery derivatives in terms of personal income tax in Poland.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
  • Dmowski A., Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Aspekty prawne, podatkowe i bilansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
  • Malinowski D., Opodatkowanie niektórych kapitałów pieniężnych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 5.
  • Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.
  • Paczuski A., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2001.
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).
  • Zieliński R., Pojęcie dochodu podatkowego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.