PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Correlation differences between taxes (X) and tax receipts increased by social insurance contributions (X’) and general government sector debt (Y’) in the European Union member states have been studied at two different phases of economic development. The intensity of interdependence and the relationships between the variables analysed under different circumstances existing in individual countries turned out to be very varied. In all analyses conducted, a positive correlation coefficient was predominant. This means that the higher the tax burden the lower the tax base, lower public revenues and a higher deficit. At the same time, the lower the tax burden, the lower the deficit and debt. The results obtained in the course of the analyses performed must be interpreted with caution since the categories used in the analyses are subject to a variety of conditions. However, the results of a statistical study and a descriptive analysis allow us to conclude that the objective of the research has been achieved. Studies on its verification though must continue. 
PL
Autorka analizuje różnice korelacyjne między podatkami (X) i podatkami powiększonymi o składki na ubezpieczenia społeczne (X’) a długiem (Y’) sektora general government w państwach Unii Europejskiej w dwóch różnych fazach aktywności gospodarczej. Siła istotności badanych zależności w konkretnych warunkach poszczególnych krajów okazała się bardzo różna. We wszystkich badaniach przeważał dodatni kierunek zależności. Oznacza to, że im wyższe były obciążenia podatkowe, tym niższa baza podatkowa i wyższy deficyt i dług publiczny. Tym samym im niższe podatki, tym niższy deficyt i dług. Otrzymane wyniki badania należy interpretować ostrożnie, kategorie mu poddane są bowiem wielostronnie uwarunkowane. Niemniej wyniki badania statystycznego i analizy opisowej wskaźników upoważniają do stwierdzenia, że cel opracowania został zrealizowany. Jego weryfikacja wymaga jednak dalszych badań.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
  • Brzeziński M., Nierówność dochodowa w Polsce, [in:] B. Kłos, J. Szymańczak (eds.), Nierówności społeczne w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
  • Dembinski P.H., Finanse po zawale, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
  • Lubińska T., Strąk T., Paradygmat budżetowania zadaniowego na tle wyzwań nowego zarządzania publicznego, [in:] T. Lubińska (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.
  • Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
  • Ziółkowska W., Niektóre aspekty finansów publicznych i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, [in:] S. Owsiak (ed.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.