PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Pożądany zakres merytoryczny raportów tax expenditures

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania pożądanych elementów raportu tax expenditures w Polsce na bazie doświadczeń krajów, które posiadają wieloletnią praktykę w tym zakresie. Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy jest wskazanie istoty preferencji podatkowych oraz funkcji, które mają realizować. Artykuł został podzielony na cztery części. Autorzy, na podstawie analizy zakresu raportowania tax expenditures (TEs) w Australii i Kanadzie, podjęli w nim próbę określenia „modelowego” zakresu merytorycznego takiego raportu. Jednocześnie wskazali na doświadczenia Polski w tym zakresie w celu wykazania pożądanego kierunku zmian.
EN
The aim of the article is to identify the required substantive range of tax expenditures reports in Poland – on the base of the countries that have many years of experience in this field. The starting point for the analysis is to specify the essence of tax preferences and its functions. The article is divided into four main parts: the essence of tax preferences, tax expenditures reports, solutions applied in some countries such as Australia and Canada, and the scope of Polish tax expenditures reports. The authors have attempted to determine a model of such report, in order to point out the desired direction of change in Poland.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bartlett B., Policy Bulletin: the End of Tax Expenditures as We Know Them?, Institute of Research on the Economics of Taxation, 2001, June 13.
 • Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, No. 56.
 • Craig J., William A., Fiscal Transparency, Tax Expenditures, and Budget Processes: an International Perspective, 2002, January 28.
 • Department of Finance, Government of Canada, Tax Expenditures and Evaluations 2012, Canada 2013.
 • Dziemianowicz R., Istota i definicja tax expenditures – aspekt teoretyczny, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditure jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • MF, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
 • Polackova B.H., Valenduc Ch.M.A., Swift Z.L., Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington D.C., 2004, DOI: dx.doi.org/10.1596/0-8213-5601-1.
 • Smith J., Tax Expenditures the $30 Billion Twilight Zone of Government Spending, “Research Paper” 2002–2003, No. 8, Information and Research Services, Department of the Parliamentary Library, 26 May 2003.
 • The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2003, Australia 2004.
 • The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2008, Australia 2009.
 • The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2012, Australia 2013.
 • The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2013, Australia 2014.
 • Wyszkowski A., Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 9.
 • Wyszkowski A., Pomiar i metody szacowania tax expenditures, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.