PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Wybrane determinanty zmian dochodów podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dochody podatkowe są bardzo istotną, ale też stosunkowo zmienną częścią dochodów ogółem samorządu terytorialnego w Polsce. Ich rozmiary w latach 1999–2014 były determinowane szeregiem różnorodnych czynników o często sprzecznym oddziaływaniu. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim ustawowe zmiany w konstrukcji udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz stosowanie ulg, zwolnień i odroczeń zarówno w podatkach gminnych, jak i państwowych. 
EN
Tax revenue is a very important, but also relatively variable part of Polish local governments’ revenue. During the years 1999–2014, tax revenue value was determined by a number of various factors, often with a contradictory impact. These factors include, above all, statutory changes in tax revenue share in the revenue of the state budget and the use of tax relief, exemptions and deferrals in both municipal and state taxes.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
  • GUS, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014 [data dostępu: 20.09.2015].
  • Internetowy System Aktów Prawnych, isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 20.09.2015].
  • MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2000–2013, 2013a, www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki/-/document_library_display/8Wpj/view/2970107 [data dostępu: 20.09.2015].
  • MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2000–2013, 2013b, www.finanse.mf.gov.pl/cit/statystyki/-/document_library_display/tC4b/view/3063489 [data dostępu: 20.09.2015].
  • MF, Informacja Ministerstwa Finansów o wielkości udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z lat 1999–2012, 2013c, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki [data dostępu: 20.09.2015].
  • MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 2003–2013, 2013d, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].
  • MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 1999–2014, 2014, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r., nr 150, poz. 983).
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.