PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Podatkowa polityka cen transferowych w zakresie dóbr niematerialnych w kontekście BEPS

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie ostatnich propozycji zmian w zakresie cen transferowych w związku z działaniem nr 8 BEPS. Specjalne środki zaproponowane przez OECD obejmują wytyczne, w jaki sposób należy zrewidować ocenę podatkową transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, dotyczące wartości niematerialnych i prawnych. Jednym z kluczowych zagadnień jest właściwa alokacja dochodów stosownie do zasady arm’s length. Punkt ciężkości ogniskuje się na tworzeniu wartości przy transferze lub użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych oraz na rozwoju regulacji w zakresie cen transferowych dla dóbr niematerialnych trudnych do wyceny.
EN
This paper aims to present the recent tax developments of transfer pricing in connection with BEPS Action 8. Special measures proposed by the OECD providing guidance as to how tax assessment of transactions concerning intangibles between associated enterprises should be reconsidered. One of the crucial issues is the appropriate allocation of profits in accordance with the arm’s length principle. The focus is laid on the creation of value at transfer or the use of intangibles and on the developing transfer pricing rules for hard-to-value intangibles.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bakker A., Intangibles: a Legal, Accounting and Tax Perspectives, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (eds.), Tax Aspects of Research and Development within the European Union, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Bullen A., Arm’s Length Transaction Structures: Recognizing and Restructuring Controlled Transactions in Transfer Pricing, IBFD Publications, Amsterdam 2011.
 • G20 Leaders Declaration, 18–19 June 2013, http://g20watch.edu.au/sites/default/files/docs/2012%20Los%20Cabos%20declaration.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • Jamroży M., Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – optymalizacja opodatkowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, JustLuk, Warszawa 2013.
 • Jamroży M. (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2014.
 • Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Krasnodębski R., Opodatkowanie podmiotów powiązanych – w umowach zagranicznych, „Glosa” 1998, nr 5.
 • OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013, www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2014a, DOI: dx.doi.org/10.1787/9789264219250-en.
 • OECD, Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 16 September 2014b, DOI: 10.1787/9789264219212-en, www.oecd-ilibrary.org/taxation/guidance-on-transfer-pricing-aspects-of-intangibles_9789264219212-en [data dostępu: 10.08.2015].
 • OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, 16 August 2010, DOI: 10.1787/tpg-2010-en, www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations_20769717 [data dostępu: 10.08.2015].
 • Public Discussion Draft, BEPS Action 8: Hard-to-Value Intangibles, 4 June 2015 – 18 June 2015, www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-beps-action-8-hard-to-value-intangibles.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • PwC, Comments on the Public Discussion Draft on Arm’s Length Pricing of Intangibles when Valuation is Highly Uncertain at the Time of the Transaction and Special Considerations for Hard-to-Value Intangibles, 4 June 2015, www.pwc.com/en_GX/gx/tax/tax-policy-administration/beps/assets/pwc-beps-action-8-on-hard-to-value-intangbles.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U., nr 160, poz. 1267).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U., nr 160, poz. 1268).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.