PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Kilka uwag na temat intensyfikacji zjawiska legalnego minimalizowania ciężarów podatkowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatnicy podejmują próby minimalizowania obciążeń podatkowych legalnymi, ale także nielegalnymi metodami. Nie możemy negować prawa podatników do dążenia uiszczania jak najniższych podatków, jednak trzeba uświadomić sobie, że skala tego zjawiska jest już duża, a jego dynamika będzie rosła. To z kolei wpłynie negatywnie na stan finansów publicznych. Celem tego artykułu jest analiza przyczyn i skutków, jakie rodzi zjawisko minimalizowania obciążeń podatkowych. W konsekwencji upowszechniania się wiedzy o sposobach minimalizowania obciążeń podatkowych przez podatników i dostępności doradztwa w tym zakresie zjawisko to stanie się jeszcze bardziej powszechne.
EN
Taxpayers will attempt to minimize their taxation by means of legal as well as illegal methods. We cannot deny the right of taxpayers to pursue the lowest tax payment. However, we all must realize that the scale of this phenomenon is already large, and its dynamics will continue to grow. This situation will negatively affect the condition of public finances. The aim of this article is to analyze the causes and consequences posed by the phenomenon of minimizing taxation. As a result of spreading knowledge about how to minimize taxation and the availability of consultancy in this area, this phenomenon will become even more common.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
author
References
 • Brzeziński B., Nykiel W., Legislacja podatkowa, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.
 • Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.
 • Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 6.
 • Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Jamroży M., Kundert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kosikowski C., Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Niesiobędzka M., Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.
 • Ofiarski Z., Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej, [w:] C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, t. 1: Teoria i nauka prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010a.
 • Ofiarski Z., Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010b.
 • Olesińska A., Polska klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań w innych państwach, [w:] B. Brzeziński (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, ODDK, Warszawa 2013.
 • Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 1998 r., I SA/Po 1883/97, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA 2984/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r., III SA/Wa 983/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Zagrobelny K., Glosa do wyroku NSA z 9 lutego 2000 r., I SA/Gd 2036/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.