PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemów poboru VAT będących przedmiotem licznych orzeczeń TSUE. Jest to efektem przede wszystkim ścisłego powiązania budżetu ogólnego Unii Europejskiej z wysokością poboru należności z tytułu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Celem opracowania jest identyfikacja przepisów unijnych oraz wytycznych wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich (TSUE) dotyczących obowiązku i środków zabezpieczających właściwy pobór VAT.
EN
The article deals with some problems related to VAT collection raised in numerous judgements of the Court of Justice of the European Union. This is mainly due to the close connection of the EU general budget with the amount of VAT collected in individual member states. The aim of the study is to identify EU provisions as well as guidelines developed by the judgements of the Court of Justice of the European Union regarding the requirement and measures that secure proper VAT collection.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Begg I., Grimwade N., Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield 1998.
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23 czerwca 2007 r., s. 17).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).
 • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Famulska T., VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 • Meermagen B., Beitrags- und Eigenmittelsystem, Published by Beck, München 2002.
 • Neal L., The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press, New York 2007.
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2007:632).
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:345).
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2011:754).
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:120).
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Rogowska-Rajda B., Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12 października 2010 r., s. 1).
 • Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 155 z 7 czerwca 1989 r., s. 9).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 1).
 • Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004–2013, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C164/13 Italmoda i in. (EU:C:2014:2455).
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C 286/94, C 340/95, C 401/95 i C 47/96 Molenheide i in. (EU:C:1997:623).
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in. (EU:C:2006:16).
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04 Kittel i in. (EU:C:2006:446).
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-487/01 i C-7/02 Gemeente Leusden i in. (EU:C:2004:263).
 • Wyrok TSUE w sprawach połączonych C 95/07 i C 96/07 Ecotrade i in. (EU:C:2008:267).
 • Wyrok TSUE w sprawie 325/85 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:1987:546).
 • Wyrok TSUE w sprawie 68/88 Komisja przeciwko Grecji (EU:C:1989:339).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 (EU:C:2011:298).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2008:412).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-144/14 Cabinet Medical (EU:C:2015:452).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-146/05 Collée (EU:C:2007:549).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-153/11 Klub (EU:C:2012:163).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 162/07 Ampliscientifica i Amplifin (EU:C:2008:301).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-18/13 Maks Pen (EU:C:2014:69).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-181/04 Elmeka (EU:C:2006:563).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-183/14 Salomie (EU:C:2015:454).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-188/09 Profactor Kulesza (EU:C:2010:454).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-213/99 de Andrade (EU:C:2000:678).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-240/99 Försäkringsaktiebolaget Skandia (EU:C:2001:140).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 25/03 HE (EU:C:2005:241).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:395).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-259/12 Rodopi-M 91 (EU:C:2013:414).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 262/99 Louloudakis (EU:C:2001:407).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-263/11 Rēdlihs (EU:C:2012:497).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-271/06 Netto Supermarkt (EU:C:2008:105).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-276/97 Komisja przeciwko Francji (EU:C:2000:424).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-280/10 Polski Trawertyn (EU:C:2012:107).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-284/11 EMS-Bulgaria Transport (EU:C:2012:458).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-285/09 R. (EU:C:2010:742).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik (EU:C:2012:774).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 32/03 Fini (EU:C:2005:128).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-326/99 „Goed Wonen” (EU:C:2001:506).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-330/95 Goldsmiths (EU:C:1997:339).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-358/97 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:2000:425).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-359/97 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (EU:C:2000:426).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-367/09 SGS Belgium i in. (EU:C:2010:648).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-368/09 Pannon Gép Centrum (EU:C:2010:441).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-376/02 „Goed Wonen” (EU:C:2005:251).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 382/02 Cimber Air (EU:C:2004:534).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-384/04 Federation of Technological Industries i in. (EU:C:2006:309).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-385/09 Nidera (EU:C:2010:627).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-414/97 Komisja przeciwko Hiszpanii (EU:C:1999:417).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-438/09 Dankowski (EU:C:2010:818).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-489/09 Vandoorne (EU:C:2011:33).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2012:186).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-502/07 K-1 (EU:C:2009:11).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-504/10 Tanoarch (EU:C:2011:707).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:733).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-566/07 Stadeco BV (EU:C:2009:380).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-585/13 Europäisch-Iranische Handelsbank (EU:C:2015:145).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska (EU:C:2012:40).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-617/10 Åklagaren (EU:C:2013:105).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-78/12 „Ewita-K” (EU:C:2013:486).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-91/02 Hannl-Hofstetter Internationale Spedition (EU:C:2003:556).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 15/00 Komisja przeciwko EBI (EU:C:2003:396).
 • Wyrok TSUE w sprawie C 255/02 Halifax i in. (EU:C:2006:121).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.