PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatki obciążające dochody przedsiębiorstw są uznawane za jedne z najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego. Przed 2009 r. reformy podatkowe w tym obszarze determinowane były przede wszystkim międzynarodową konkurencją podatkową, zaś po tej dacie – nierównowagą finansów publicznych, jaka dotknęła większość krajów OECD na skutek dekoniunktury gospodarczej. Artykuł przedstawia ewolucję podsystemu opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w tym w szczególności analizę wydajności fiskalnej tego typu danin oraz wysokości stawek Corporate Income Tax - zasadniczej konstrukcji funkcjonującej w ramach omawianego podsystemu.
EN
Corporate Income Taxes are considered to be harmful to the economic growth – their burden generates high deadweight loss. The constructions of Corporate Income Taxes in OECD countries are determined by two material factors: before 2009 it was international tax competition, and after 2009 – public finance imbalance. The article is devoted to the evolution of corporate income taxation. It contains the analysis of fiscal efficiency of the category of taxes and the analysis of nominal CIT rates.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Huizinga H., Nicodème G., Foreign Ownership and Corporate Taxation: an Empirical Investigation, “The European Economic Review” 2006, Vol. 50, No. 5, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.004.
 • Hybka M.M., Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej, „Zeszyty Studiów Doktoranckich” 2002, z. 4.
 • IMF, Fiscal Monitor: Taxing Times, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund Publication Services 2013.
 • Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 • Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
 • Litwińczuk H., Ogólna charakterystyka podatków dochodowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Mooij R.A. de, Nicodème G., Corporate Tax Policy and Incorporation in the EU, Taxation Papers, No. 11, Luxembourg: Publication Office of the European Union 2007.
 • OECD, Consumption Tax Trends 2014, OECD Publishing 2014a.
 • OECD, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, “OECD Tax Policy Studies” 2001, No. 4.
 • OECD, Fundamental Reform of Corporate Income Tax, “OECD Tax Policy Studies” 2007, No. 16.
 • OECD, Revenue Statistics Classification of Taxes. Interpretative Guide and Methodology, OECD Publishing 2014b.
 • OECD, Revenue Statistics. Comparative Tables, 2015.
 • OECD, Tax Policy Reform and Economic Growth, “OECD Tax Policy Studies” 2010, No. 20.
 • Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.