PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Prawnopodatkowe skutki głównych nieprawidłowości w obrocie paliwami

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie praktyki związanej z prawnopodatkowymi skutkami nielegalnego obrotu paliwami płynnymi. W szczególności analizie zostały poddane stosowane przez „szarą strefę” metody działania i wprowadzenia do obrotu paliwa oraz substancji „paliwo-podobnej”. Nadużycia prawa, straty dla Skarbu Państwa i ogromne zyski finansowe pozyskiwane z nielegalnego procederu powodują, iż paliwowi oszuści nieustannie wprowadzają nowe metody działania legalizujące nieuczciwy proceder produkcji paliwa w różnej postaci i z różnym przeznaczeniem.
EN
The article aims to discuss the practice relating to tax legislative effects of illegal trade in liquid fuels. The analysis covered, in particular, the methods of operation and marketing of fuel and “fuel-like” substance, used by the “gray area”. Abuse of the law, losses for the State Treasury and huge financial gains derived from the illicit activity make fuel fraudsters constantly introduce new methods of operation, legalizing dishonest manner of fuel production in various forms and with different purposes. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Ciechanowski T., Budżet traci miliony przez paliwowych oszustów, „Państwo i Prawo” 2014, nr 8.
 • Gruza E. (red.), Przestępczość w obrocie paliwami płynnymi, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2012.
 • Jasiński W. (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
 • Knap V., Krasnowska J., Mafia paliwowa „Wprost” 2001, nr 10.
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie Roczne. Kontrola Skarbowa w 2014 r., Departament Kontroli Skarbowej, nr KS2.8621.1.2015.JRS.MAV, Warszawa 2015.
 • Piński J., Galimski K., Dlaczego rząd nie likwiduje mafii paliwowej?, „Uważam Rze” 2013, nr 29.
 • Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyniki kontroli stacji i hurtowni paliw, 2015, https://uokik.gov.pl/kontrole_stacji_hurtowni_paliw.php#faq1640 [data dostępu: 15.09.2015].
 • Roczny raport Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Podsumowanie informacji o polskim rynku paliw ciekłych w oparciu o dane monitoringu, „Przemysł i Handel Naftowy” 2014, nr 2.
 • Turaliński K., Przestępczość zorganizowana w III RP, Wydawnictwo Media Polskie, Radom 2009.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2571 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752).
 • Wiciak K., Obszary działalności przestępczej w obrocie paliwami płynnymi, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_631
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.