PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dane statystyczne OECD dotyczące klina podatkowego stanowią podstawę do pokazania różnic w opodatkowaniu pracy w różnych krajach. Z danych tych wynika, że klin podatkowy w Polsce charakteryzuje się bardzo niską progresywnością, czyli nie uwzględnia sytuacji dochodowej i rodzinnej pracownika. Struktura wewnętrzna klina podatkowego jest również nietypowa ze względu na duży udział składek ubezpieczeniowych. W artykule została podjęta próba pokazania przyczyn odmienności klina podatkowego w Polsce oraz wynikających z tego skutków ekonomicznych i społecznych.
EN
OECD statistical data on tax wedge is a convenient and reliable tool which can be used to show differences in labour taxation between countries. The analysis of this data shows very little progressiveness of the Polish tax wedge which means that it does not take the employee’s income level and his/her family situation under consideration. Moreover, the internal structure of the Polish tax wedge is also quite unusual because of the high share of insurance contributions. This article is aimed at finding the reasons why Polish tax wedge is so different compared with other countries and defining the economic and social consequences of these differences.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • A Business View on Tax Competition, “European Taxation”, September 2000.
 • European Commission, Taxation Trends in the European Union Focus on the Crisis: The Main Impact on EU Tax Systems, Eurostat 2011.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Kryńska E., Labour Taxation in Poland Compared To The Other OECD Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2014, Vol. 17, No. 3.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r., Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2009.
 • “OECD Economic Outlook” 2013, Vol. 94.
 • OECD iLibrary [data dostępu: 19.06.2015].
 • Piasecki B., Rogut A., Stawasz R., Johnson S., Smallbone D., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2001.
 • Ranking największych barier w działalności firm, BCC i Instytut GFK, Warszawa 2011.
 • Taxing Wages 2014, OECD 2014.
 • Wyrzykowski W., Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.