PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest podatek liniowy. Wyjaśniono terminy „podatek” i „system podatkowy”. Omówiono klasyczne zasady podatkowe zaproponowane przez A. Smitha, które odnosiły się do podatnika, ale były adresowane do władz podatkowych. Podjęto również próbę odpowiedzenia na pytania, czy podatek liniowy jest metodą obliczania podatku chroniącą interesy podatnika i czy odpowiada kryteriom zaproponowanym przez A. Smitha. Jest to próba odniesienia starych przemyśleń i idei do współczesnych uwarunkowań podatkowych.
EN
The subject of the paper is the flat tax. The terms “tax” and “tax system” were explained. The classic tax principles proposed by Adam Smith which pertained to taxpayers but were addressed to tax authorities were discussed. An attempt was made to answer the question whether the flat tax is a tax calculation method that protects the interests of taxpayers and complies with the criteria proposed by Adam Smith. The article is an attempt to transpose old thoughts and ideas into the contemporary tax circumstances.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bolkowiak I., Podatek, www.biznes.acceptance.pwn.pl/ [data dostępu: 07.06.2015].
 • Boratyński J., Borowski J., The Long-Term Economic Impact of the Flat Tax in Poland. CGE Simulation under Alternative Assumption, „Bank i Kredyt” 2012, Vol. 3.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995.
 • Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1962.
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, WWSB, Poznań 1997.
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 • Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, WUW, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.