PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wsparcie rodziny jest w ostatnich latach jednym z kluczowych obszarów aktywności polskich władz publicznych. Poza tradycyjnie realizowanymi wydatkami publicznymi, środki publiczne są kierowane do rodzin w Polsce za pomocą ulg podatkowych zawartych w konstrukcji poszczególnych podatków. W 2013 r. największą ulgą w polskim systemie podatkowym, bezpośrednio skierowaną do rodzin z dziećmi, była tzw. ulga prorodzinna. Celem opracowania jest wskazanie konsekwencji realizacji polityki prorodzinnej w Polsce za pomocą tej ulgi. Obszar konsekwencji został zawężony do prezentacji wybranych aspektów pozwalających na ocenę skuteczności ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zmian wprowadzonych do konstrukcji ulgi w ubiegłych latach.
EN
In recent years, the support of family is one of the key areas of activity of Polish public authorities. In addition to the public spending realised in a traditional way, public funds are directed to families in Poland by means of tax credits included in the construction of particular taxes. The child tax credit was the greatest tax expenditure supporting families with children in the Polish tax system in 2013. The aim of the study is an indication of the consequences of family policy in Poland using the child tax credit. Consequently, the area was narrowed to the presentation of selected aspects allowing an assessment of the effectiveness of this tax relief.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015.
 • GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Warszawa 2014 (i wersje poprzednie).
 • Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce. Raport nr 5, Warszawa 2015.
 • Morawski L., Ulga podatkowa z tytułu wychowywania dzieci – efekty i propozycja zmian, „Polityka Społeczna” 2010, nr 1.
 • Myck M., Kundera M., Oczkowska M., Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku. Raport Mikrosymulacyjny: 01/13, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin 2013.
 • Podstawka M., Deresz A., Podatek dochodowy od osób fizycznych: progresywny czy proporcjonalny?, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 71.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 września 2014 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2871 z dnia 1 października 2014 r.
 • Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2013–2014, Warszawa 2014.
 • Sobociński M., Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.