PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po kryzysie 2008+ nasiliła się krytyka ekonomii tradycyjnej i są formułowane alternatywne ścieżki rozwoju gospodarczego. Jedną z nich jest tzw. rozwój zrównoważony, zakładający trwały i zintegrowany ład ekonomiczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny. Takiemu rozwojowi powinien sprzyjać racjonalny, tj. zrównoważony, system podatkowy. Konstrukcja takiego systemu powinna rozpocząć się od uporządkowania podstawowych kategorii podatkowych. W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego systemu podatkowego oraz zaprezentowano główne kategorie podatkowe w warunkach nowego ładu gospodarczego.
EN
After the crisis 2008+ the criticism of traditional economics intensified and economists started to formulate alternative paths of economic development. One of them is sustainable development based on firm and integrated economic, socio-cultural and ecological order. Such development should be supported by the rational, i.e. sustainable tax system. Construction of the system should begin with organization of main tax categories. The paper defines a conception of sustainable tax system and presents main tax categories in a new economic order. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bartniczak B., Ptak M., Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Bosquet B., Environmental Tax Reform: Does it Work? A Survey of the Empirical Evidence, “Ecological Economics” 2000, No. 34.
 • Cieślukowski M., Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2014, Vol. 2, nr 6(267).
 • Czaja S., Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Felber C., Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2014.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Mechaniczne rynki a świat realny: wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Hoerner A., Bosquet B., Environmental Tax Reform: the European Experience, Centre for A Sustainable Economy, Washington 2001.
 • OECD, Environmentally Related Taxes in OECD Countries. Issues and Strategies, Paris 2001.
 • ONZ, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. 1: Resolutions Adopted by the Conference, Anex II, Agenda 21, New York 1992.
 • Poskrobko B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Prusek A., Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego, [w:] A. Prusek (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Rada UE, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Bruksela 2006, 10917/06.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Solarz M., Wykluczenie finansowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Stodulski W. (red.), Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, raport 2, Warszawa 2001.
 • Wallart N., The Political Economy of Environmental Taxes, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.