PL EN


2016 | 50 | 2 |
Article title

Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper describes advantages of using Management Information Systems in IT departments in the banking sector. Such solutions are gathering full information about IT services and assets. Full information means data regarding resources, type, configuration, relations with other assets, business priority, owners, costs, changes, subcontractors, performance etc. The solution is showing the “big picture” – the full view on the infrastructure and IT services. This approach is giving the management a complete view of the IT service’s situation, which helps in taking the right operational and strategic decisions. This type of solution is crucial in organizations, the business of which strongly depends on IT. A good example of such organizations are banks. Nowadays, their existence is impossible without IT solutions. Over the years, systems have been built on top of other systems to implement a constant stream of necessary changes, driven by regulatory, customer and market demands. As a result, the infrastructure is very complex and having the right tools to control it, became very important.Challenges of banks operating in current environment, their needs, solutions implemented and results of such projects are examined in this paper. Three Polish banks are mentioned, where sophisticated solutions for IT Service Management were implemented. The data is gathered from interviews made with CIO and project managers.
PL
Artykuł opisuje zalety korzystania z systemów wspomagających zarządzanie informacjami (Management Information Systems) w działach IT sektora bankowego. Takie rozwiązania zbierają pełne informacje o usługach i aktywach IT. Pełne informacje oznaczają dane dotyczące zasobów, typu, konfiguracji, powiązań z innymi aktywami, priorytetów biznesowych, właścicieli, kosztów, zmian, podwykonawców, wyników itp. Rozwiązanie ukazuje szeroki obraz infrastruktury i usług IT. To podejście daje zarządowi pełen obraz sytuacji, w jakiej znajduje się usługa IT, co pomaga w podejmowaniu dobrych operacyjnych i strategicznych decyzji. Rozwiązania tego typu są niezbędne w organizacjach, których interesy są zależne od branży IT, przykładowo w bankach. Bez dostępu do rozwiązań IT w dzisiejszych czasach banki nie mają racji bytu. Na przestrzeni lat systemy powstawały na podstawie innych systemów, aby umożliwić zmiany dyktowane przez regulacyjne, konsumenckie i rynkowe zapotrzebowania. W rezultacie posiadanie narzędzi do kontroli tej złożonej infrastruktury stało się bardzo ważne z punktu widzenia biznesu.W artykule zostały omówione wyzwania stojące przed bankami, ich potrzeby, zastosowane rozwiązania i wyniki projektów. Opisano trzy polskie banki, w których wprowadzono rozwiązania dla zarządzania usługami IT (IT Service Management). Dane pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem do spraw IT i menedżerami projektów.
Year
Volume
50
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-02
Contributors
References
 • Accenture Strategy, Banking Customer 2020, www.accenture.com/t20150627T064606__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_17/Accenture-Banking-Consumer-Pulse.pdf [access: 03.04.2016].
 • Business Service Management, https://docs.bmc.com/docs/display/public/ac80/Business+Service+Management;jsessionid=5D3838622BEAB9B77E1C8DB1A8198457 [access: 03.04.2016].
 • IBM Internal Documents, Building a smarter planet, 2014a.
 • IBM Internal Documents, Maximo Asset Management, 2014b.
 • INGRIFO’s Internal Technical and Project Documentations, 2015.
 • INGRIFO Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, internal documents.
 • ITIL v1 (Information Technology Infrastructure Library), HM Government, UK.
 • REUTERS, RBS Admits Decades of IT Neglect after Systems Crash, 2013, http://uk.reuters.com/article/uk-rbs-technology-idUKBRE9B10YB20131203 [access: 03.04.2016].
 • Sainsbury’s Bank IT System Problems a Warning to New Banks, “ComputerWeekly.com” 2015, www.computerweekly.com/news/2240237751/Sainsburys-Bank-IT-system-problems-a-warning-to-new-banks [access: 03.04.2016].
 • Samcik M., 80% klientów, którzy odeszli do konkurencji: „mogliście nas zatrzymać. Wystarczyłoby…”, 2014, http://samcik.blox.pl/2014/04/80-klientow-ktorzy-odeszli-do-konkurencji.html [access: 03.04.2016].
 • Wikipedia, Configuration management database, 2016a, http://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management_database [access: 03.04.2016].
 • Wikipedia, Service-level agreement, 2016b, https://en.wikipedia.org/wiki/Service-level_agreement [access: 03.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_2_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.