PL EN


2016 | 50 | 2 |
Article title

Uwarunkowania wykorzystania witryn internetowych operatorów komórkowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza uwarunkowań wykorzystania witryn internetowych operatorów komórkowych dostarczających usługi dla użytkowników urządzeń mobilnych z punktu widzenia klienta. Jest to ostatnie z cyklu badań dotyczących sfery mobilnej uzupełniające analizy poprzednie z zakresu wykorzystania urządzeń mobilnych, aplikacji mobilnych i serwisów je dostarczających. Zawarte w opracowaniu wyniki doświadczeń koncentrują się wokół serwisów internetowych operatorów zapewniających możliwość zarządzania dostępem i zakresem usług możliwych do realizacji na urządzeniach mobilnych. Struktura pracy składa się z przedstawienia założeń badania i pytań badawczych, opisu metodologii i próby badawczej oraz analizy porównawczej uzyskanych wyników i ich dyskusji. Badanie mające charakter jakościowy przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych, stosując standaryzowaną metodę punktową do oceny wyróżnionych charakterystycznych cech serwisów.
EN
The aim of this article is to analyze the determinants of use of mobile operator’s websites providing services for mobile device users from the customer’s point of view. This is the last study of the series of research into the mobile sphere, supplementary in relation to previous analyses of the use of mobile devices, mobile applications and websites offering them. The findings presented in the article focus on the websites of operators offering the possibility to manage the access and services which may be run on mobile devices. The paper presents research objectives and questions, description of methodology and study sample as well as a comparative analysis of the obtained results and relevant discussion. The qualitative research was conducted on a selected sample of university students by means of a standardized scoring method used to evaluate selected characteristics of websites.
Year
Volume
50
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-02
Contributors
References
 • Apple ogłasza wyniki za pierwszy kwartał, 2014, www.apple.com/pl/pr/library/2014/01/27Apple-Reports-First-Quarter-Results.html [data dostępu: 10.01.2015].
 • Biuro Komunikacji Społecznej, Polski rynek telefonii komórkowej w 2013 r. oraz prognozy na 2014 r., 2014, www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/27898,Polski-rynek-telefonii-komorkowej-w-2013-r-oraz-prognozy-na-2014-r.pdf [data dostępu: 10.01.2015].
 • Chmielarz W., Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta, [w:] A. Januszewski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 73, PSZW, Bydgoszcz 2015a.
 • Chmielarz W., Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, cz. 9: Inżynieria jakości produkcji i usług, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015b.
 • Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji witryn internetowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
 • Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015, 2015, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015 [data dostępu: 10.01.2015].
 • Forum Orange, http://opiniuj.pl/orange-free.html [data dostępu: 10.01.2015].
 • Forum PLUS, http://plusforum.pl/viewtopic.php?f=33&t=4940; http://opinie24.pl/t-mobile [data dostępu: 10.01.2015].
 • IDC, Smartphone OS Market Share, 2015, www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp [data dostępu: 10.01.2015].
 • Innovations in Cee Banking – Emergence of Telecom Banks in Poland, November 2014, https://bankinghub.de/innovation-digital/innovations-cee-banking-emergence-telecom-banks-poland [data dostępu: 10.01.2015].
 • Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, “Archives of Psychology” 1932, No.140.
 • Moore G.E., Cramming More Components onto Integrated Circuits, 1965, http://svmoore.pbworks.com/w/file/fetch/59055901/Gordon_Moore_1965_Article.pdf [data dostępu: 10.01.2015].
 • Nowak M., Spider’s Web, 2014, www.spidersweb.pl/2014/04/wszystkie-tajemnice-playa-1.html [data dostępu: 10.01.2015].
 • Polski rynek telefonii komórkowej 2013, www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=polski+rynek+telefonii+kom%C3%B3rkowej+2013 [data dostępu: 10.01.2015].
 • Rynek MNO po trzech kwartałach 2014 – kto ma 3,691 mln kart SIM?, 2014, www.telix.pl/artykul/rynek-mno-po-trzech-kwartalach-2014-kto-ma-3-691-mln-kart-sim?-3,64726.html [data dostępu: 10.01.2015].
 • Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku. Raport z badania klientów indywidualnych, 2013, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14746 [data dostępu: 10.01.2015].
 • UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, 2014, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=16757 [data dostępu: 10.01.2015].
 • Wątek: 8 mln kary dla P4, 2013, http://forumplay.pl/showthread.php/8048-8-mln-kary-dla-P4/page2 [data dostępu: 10.01.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.