PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy aktywności zawodowej i rodzinnej kobiet na podstawie wyników badania pt. „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”. Badanie to zostało przeprowadzone w latach 2014–2016 na próbie 300 kobiet w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Okres około- i pomenopauzalny odpowiada w ekonomii wiekowi produkcyjnemu niemobilnemu, czyli 45–60 lat. Aktywność zawodowa i rodzinna jest najważniejsza w życiu kobiety, jednak są one konkurencyjne wobec siebie. Aktywność zawodową i rodzinną badanych kobiet można ocenić pozytywnie.
EN
The aim of this article is to carry out analyses of professional and family activities of women, based on the results of the study “Psychophysical health of women during and after menopause in terms of preserving their ability to work”. This study was conducted in the years 2014–2016 on a sample of 300 women, in the Institute of Rural Health in Lublin on behalf of the Central Institute for Labour Protection in Warsaw. Menopausal and postmenopausal period corresponds to non-mobility working age in economics – that is 45–60 years old. Professional and family activities are the most important in a woman’s life, but they are competing against each other. Professional and family activities of the surveyed women can be assessed positively.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
  • Becker G.S., Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.
  • Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, t. 1–2, PZWL, Warszawa 2015.
  • GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.
  • Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  • Skałba P., Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.
  • Skałba P., Objawy wypadowe, [w:] A. Milewicz (red.), Endokrynologia kliniczna, t. 3, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012.
  • Speroff L., Marc A.F., Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2011.
  • Stachowiak G., Pertyński T., Pertyńska-Marczewska M., Metabolic Disorders in Menopause, „Przegląd Menopauzalny” 2015, nr 14 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.