PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Nieruchomość mieszkaniowa jako instrument inwestycyjny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy wskazującej, że nieruchomość mieszkaniowa jest instrumentem inwestycyjnym charakteryzującym się stabilną i stosunkowo wysoką stopą zwrotu oraz stosunkowo niskim ryzykiem. W tym celu dokonano porównania nieruchomości mieszkaniowej z wybranymi alternatywami inwestycyjnymi, analizy katalogu czynników ryzyka specyficznego oraz badania zdolności nieruchomości mieszkaniowej do utrzymywania niepomniejszonej wartości rezydualnej. Zaprezentowano też mechanizm realizacji inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, zarówno w sposób bezpośredni, jak i z wykorzystaniem kanału instytucji pośredniczącej (REIT).
EN
The idea of an article is to verify hypothesis that residential real estate is the investment instrument with characteristics as follows: stable and high return and quite low investment risk. Residential real estate is an instrument that acts like long-term bond because of its ability to generate regular in-flows from rent (direct investment) or from dividend (REIT). According to previous research (Allen) the non-specific risk of this kind of instrument is quite low, and specific risks decreased in last years, inter alia as result of legal changes. Moreover, the profitability of this instrument is higher than profitability of instruments with comparable level of non-specific risk. The residential real estate is also effective instrument of protection of capital, as its ability to create residual value increases.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • Baza Bank Danych Lokalnych.
 • Baza WALOR.
 • Block R., Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts, John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781119202325.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.
 • Kelley W., Real Estate Investment Trusts Handbook, American Law Institute-American Bar Association, Committee on Continuing Professional Education, Philadelphia 1998.
 • Kozieł H., REIT, czyli wielka szansa dla rynku, „Parkiet. Gazeta Giełdy” 2015, nr 5779.
 • Ramian T., Konowalczuk J., Strategie inwestycyjne a nieruchomości, [w:] Strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Ranking lokat bankowych, www.najlepszelokaty.pl/ranking-lokat [data dostępu: 10.04.2016].
 • Szymczyk M., Raport Kuriera: ile zapłacisz za wynajem pokoju lub mieszkania w Lublinie (CENY), „Kurier Lubelski” 2012, nr 194.
 • Śmietana K., Charakterystyka strategii inwestowania na rynku nieruchomości, [w:] Strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.