PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza historycznych zasad spółdzielczych i ich znaczenia w sektorze bankowości spółdzielczej. W Polsce działa 565 banków spółdzielczych, w których zrzeszonych jest prawie 1013 tys. członków. Wartości spółdzielcze są realizowane tylko częściowo, a liczba członków banków spółdzielczych spada.
EN
The main aim of the article is an analysis of historical cooperative principles and their significance in cooperative banking sector. In Poland, there are 565 cooperative banks and about 101,300 members are associates of cooperative banks. The cooperative principles are partly doing in this banks and a number of member of cooperative banks is decreasing. 
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • Dess G.G, Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill Inc., New York 1993.
 • Domagalski A., Międzynarodowe zasady i wartości spółdzielcze a praktyka działania, [w:] Rola i przyszłość spółdzielczości, Gospodarka konkurencyjnej Polski, Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012.
 • Gostomski E., Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu Platinum, Warszawa 2012.
 • http://bszakopane.pl [dostęp: 05.05.2015].
 • https://sbe.pbsbank.pl [dostęp: 05.05.2015].
 • Kłapkowski T., Patronackie spółdzielnie rolnicze w Małopolsce, Kraków 1927.
 • Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Michalski J. (red.), Polskie kooperatywy i kasy oszczędności. Rozwój i stan obecny na obszarze ziem polskich, Lwów 1914.
 • Ochociński S., Podstawy i zasady spółdzielczości kredytowej w Polsce Ludowej (w świetle doświadczeń „wielkopolskiego systemu spółdzielczego”), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1984.
 • Rogowski G., Zarządzanie strategiczne bankiem, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.
 • Rola i przyszłość spółdzielczości, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2012, nr 19.
 • Skalniak F., Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 • Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.
 • Sprawozdania KNF za lata 2012–2014, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html [data dostępu: 10.04.2015].
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000.
 • Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Thugutt S., Wykłady o spółdzielczości, wyd. 3, Towarzystwo Kooperatystów Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn 1945, www.kooperatyzm.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bankbps.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bs.kornik.sgb.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bsr.krakow.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bsmuszyna.com [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bssantok.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.bssucha.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.esbank.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.kbs-bank.pl [data dostępu: 05.05.2015].
 • www.sgbbank.com.pl [data dostępu: 05.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.