PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Identyfikacja i analiza uwarunkowań finansowych polityki dywidend spółek notowanych na GPW w latach 2002–2013

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the results of research aiming at the identification of financial determinants of the dividend policy of companies. The analysis covered financial reports of companies quoted on Warsaw Stock Exchange in 2002–2013. The study focused on the relations between the amounts of the paid-out dividend and the share of the dividend in the profit to be distributed on one hand, and the selected financial parameters describing the company’s operations in the year for which the dividend was paid-out and in the year of the dividend payout. The results of the study were confronted with the theory and conclusions from research carried out in other research centres.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie uwarunkowań finansowych polityki dywidendowej firm. Analizie poddano sprawozdania finansowe spółek notowanych na GPW w latach 2002–2013. Badanie z jednej strony koncentruje się na związku między kwotami wypłaconych dywidend i udziałem dywidendy w zysku do podziału, a z drugiej na wybranych parametrach finansowych opisujących działalność firmy w roku, dla którego dywidenda została wypłacona i w roku wypłaty dywidendy. Wyniki badań zostały skonfrontowane z teorią i wnioskami z badań prowadzonych w innych ośrodkach badawczych.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 • Bulan L., Subramanian N., The Firm Life Cycle Theory of Dividends, 2009, http://people.brandeis.edu/~lbulan/Book_Chapter.pdf [access: 28.02.2015].
 • Bulan L., Zhipeng Y., The Pecking Order of Financing in the Firm’s Life Cycle, 2007, http://69.175.2.130/~finman/Orlando/Papers/ThePeckingOrderofFinancingintheFirmsLifeCyclen2n.pdf [access: 24.02.2015].
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D., Special Dividends and The Evolution of Dividend Signaling, “Journal of Financial Economics” 2000, No. 57, http://marshallinside.usc.edu/deangelo/Publications/SpecialDiv.pdf [access: 11.02.2015].
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M., Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: a Test of the Life-Cycle Theory, “Journal of Financial Economics” 2006, Vol. 81, www.cob.ohio-state.edu/fin/faculty/stulz/publishedpapers/Dividend%20policy%20and%20the%20earned%20contributed%20capital.pdf [access: 02.03.2015], DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.07.005.
 • Eije J.H. von, Megginson W.L., Flexibility of Dividend Policies and Shareholders’ Returns in the European Union, 2006, http://ssrn.com/abstract=1342671 [access: 11.03.2015].
 • Fama E.F., French K.R., Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?, “Journal of Financial Economics” 2001, Vol. 60, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X01000381/pdfft?md5=3dc1d70baca72a1dc98a59a4a4be8044&pid=1-s2.0-S0304405X01000381-main.pdf [access: 01.03.2015], DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00038-1.
 • Horbaczewska B., Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Jabłoński B. Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991–2009, [in:] U. Zagóra-Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011.
 • Lintner J., Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, “The American Economic Review” 1956, Vol. 46, No. 2, http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8282%28195605%2946%3A2%3C97%3ADOIOCA%3E2.0.CO%3B2-D [access: 22.02.2015].
 • Sierpińska M., Dividend Policy in the Capital Companies, PWN, Warszawa – Kraków 1999.
 • Tuzimek R., Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.