PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano badanie persystencji stóp zwrotu (performance persistence) quasi-funduszy hedge funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2005–2015 w odniesieniu do autorskiego indeksu ARI-WIG (Absolute Return Index). Opracowanie składa się z czterech części. Po wprowadzeniu przedstawiono istotę i sposoby pomiaru persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej, przedstawiono metodologię badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym oraz przeprowadzono badanie persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge. We wnioskach z podjętych rozważań stwierdzono, że zjawisko to determinuje możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy, co w szczególny sposób wpływa na decyzje alokacyjne na rynku funduszy inwestorów i zarządzających funduszem, którzy chcą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.
EN
The article presents the analysis of performance persistence of quasi-hedge funds operating on Polish capital market in the years 2005–2015 with the use of authors’ ARI-WIG index (Absolute Return Index). The article consists of four parts. The first chapter is preceded by introduction and presents the essence and ways of determining performance persistence of investment funds. The second chapter is a review of foreign and Polish literature on the subject. The third chapter presents the methodology of research on the performance persistence of quasi-hedge funds on Polish capital market. Finally, in the last chapter, the authors analyse the performance persistence of quasi-hedge funds. The authors conclude that the phenomenon under analysis determines the possibility of predicting the performance of funds, which has a profound effect on decisions taken by investors and fund managers, who want to achieve above-average trading performance, about allocating their resources.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Agarwal V., Naik N., Multi-period Performance Persistence Analysis of Hedge Funds, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2000, Vol. 35, No. 3, DOI: https://doi.org/10.2307/2676207.
 • Aspadarec W., Wielowymiarowe aspekty rozwoju rynku funduszy hedge, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Brown S., Goetzmann W., Performance Persistence, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04800.x.
 • Budiono D., Martens M., Mutual Fund Selection Based on Funds Characteristics, “Journal of Financial Research” 2010, Vol. 33, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2010.01270.x.
 • Carhart M., On Persistence in Mutual Fund Performance, “Journal of Finance” 1997, Vol. 52, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.
 • Czekaj J., Grotowski M., Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, „Ekonomista” 2014, nr 4.
 • Davis J., Mutual Fund Performance and Manager Style, “Financial Analysts Journal” 2001, No. 57.
 • Eling M., Does Hedge Fund Performance Persist? Overview and New Empirical Evidence, “European Financial Management” 2009, Vol. 15, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2008.00471.x.
 • Fama E., French K., The Cross-section of Expected Stock Returns, “Journal of Finance” 1992, Vol. 49, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.
 • Grinblatt M., Titman S., Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, “Journal of Business” 1989, Vol. 62, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1086/296468.
 • Harri A., Brorsen B., Performance Persistence and the Source of Returns for Hedge Funds, “Applied Financial Economics” 2004, Vol. 14, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1080/0960310042000176407.
 • Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R., Hot Hands in Mutual Funds: Short-run Persistence of Relative Performance, 1974–1988, “Journal of Finance” 1993, Vol. 48, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04703.x.
 • Jensen M., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.
 • Koh F., Koh W., Teo M., Asian Hedge Funds: Return Persistence, Style and Fund Characteristics, Working Paper, Singapoure Management University, 2003 (June).
 • Malkiel B., Saha A., Hedge Funds: Risk and Return, “Financial Analysts Journal” 2005, Vol. 61, No. 6, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v61.n6.2775.
 • Perez K., Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Perez K., Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, „Finanse” 2012, nr 1.
 • Pruchnicka-Grabias I., Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Schneeweis T., Kazemi H., Martin G., Understanding Hedge Fund Performance: Research Issues Revisited – Part I, “Journal of Alternative Investments” 2002 (Winter).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.