PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Przesłanki emisji obligacji zamiennych z opcją call przez spółki amerykańskie i europejskie – analiza porównawcza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn dołączenia opcji call do obligacji zamiennych oraz sprawdzenie, czy motywy emisji długu hybrydowego z klauzulą call różnią się w zależności od siedziby kraju emitenta. Analizą objęto 299 emisji obligacji zamiennych przeprowadzonych w latach 2004–2014 przez spółki amerykańskie i europejskie działające w sektorze produkcyjnym i usługowym. Wyniki badania pokazują, że zarówno spółki ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy dołączają opcję call najprawdopodobniej w celu zabezpieczenia się przed trudnościami z wykupem długu w ustalonym terminie zapadalności, zapewniając sobie możliwość przedterminowej spłaty nominalnej wartości obligacji (spółki amerykańskie) lub przedterminowego wymuszenia konwersji na obligatariuszach (spółki europejskie). Ponadto wiele wskazuje na to, że przez emisję długu hybrydowego z opcją call przedsiębiorstwa chcą pozyskać kapitał na sfinansowanie nowych inwestycji, które mają przyczynić się do poprawy ich wyników finansowych.
EN
The aim of the article is to identify the reasons for using the call option in convertible debt financing and to find out whether these motives differ across countries. The analysis encompasses 299 issues of callable convertible bonds carried out by American and European companies from the service and manufacturing sector between 2004 and 2014. It turns out that both American and European firms are likely to use the call provision in order to avoid redeeming debt at maturity by either ensuring them a right to repay nominal value of bonds before maturity (American firms) or by forcing an early conversion on bondholders (European firms). Moreover, it seems that companies use callable hybrid debt to raise capital for financing new investment projects which may help them to increase their financial results.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bancel F., Mittoo U.R., Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, “Financial Management” 2004, Vol. 33 (4).
 • Brennan M., Kraus A., Efficient Financing under Asymmetric Information, “Journal of Finance” 1987, Vol. 42 (5), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04363.x.
 • Brennan M.J., Schwartz E.S., The Case for Convertibles, “Journal of Applied Corporate Finance” 1988, Vol. 1 (2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1988.tb00166.x.
 • Ekkayokkaya P., Gemmill G., Koufopoulos K., Why Are Some Issues of Convertibles Callable and Others Not?, SSRN, 2012, http://ssrn.com/abstract=2158237 [data dostępu: 25.04.2016].
 • Green R.C., Investment Incentives, Debt, and Warrants, “Journal of Financial Economics” 1984, Vol. 13 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90034-5.
 • Isagawa N., Callable Convertible Debt under Managerial Entrenchment, “Journal of Corporate Finance” 2002, Vol. 8 (3), DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-1199(01)00041-4.
 • Isagawa N., Convertible Debt: An Effective Financial Instrument to Control Managerial Opportunism, “Review of Financial Economics” 2000, Vol. 9 (12), DOI: https://doi.org/10.1016/s1058-3300(00)00014-8.
 • Jung M., Sullivan M.J., The Signaling Effects Associated with Convertible Debt Design, “Journal of Business Research” 2009, Vol. 62 (12), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.11.002.
 • Korkeamaki T., Moore W.T., Convertible Bond Design and Capital Investment: The Role of Call Provisions, “The Journal of Finance” 2004, Vol. 59 (1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00636.x.
 • Mayers D., Convertible Bonds Matching Financial and Real Options, “Journal of Applied Corporate Finance” 2000, Vol. 13 (1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2000.tb00038.x.
 • Mayers D., Why Firms Issue Convertible Bonds: The Matching of Financial and Real Investment Options, “Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(97)00038-X.
 • Nyborg K., Convertible Debt as Delayed Equity: Forced versus Voluntary Conversion and the Information Role of Call Policy, “Journal of Financial Intermediation” 1995, Vol. 4 (4), DOI: https://doi.org/10.1006/jfin.1995.1015.
 • Stein J.C., Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing, “Journal of Financial Economics” 1992, Vol. 32 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(92)90022-P.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.