PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pojęcie rentowności i sposoby analizy rentowności banków. Następnie na podstawie danych statystycznych zwrócono uwagę na znaczącą rolę banków komercyjnych w sektorze bankowym w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki analizy wybranych największych banków komercyjnych w Polsce w latach 2008–2015.
EN
This article discusses the concept of profitability and methods of profitability analysis of a bank. Based on statistical data, the article provides evidence of a significant role of commercial banks in the Polish banking sector. The article also presents results of the analysis of selected, big commercial banks in Poland in the period from 2008 to 2015.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
  • Gąsiorkiewicz L., Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
  • Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
  • Kopiński A., Analiza rentowności banku w aspekcie ryzyka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1175.
  • Kopiński A., Wskaźnikowa ocena rentowności banku, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1085.
  • Kreczmańska-Gigol K., Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003.
  • Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  • Porębski D., Macierz opłacalności biznesu i model Gordona – zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.