PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego a skłonność do wypłat dywidend przez banki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy, korzystając z oszacowanych na podstawie zbilansowanego panelu dziewięciu banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999–2014 probitowych modeli panelowych z losowymi efektami, pokazano, że wydawane od 2009 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego zalecenia miały istotny wpływ na ograniczenie skłonności banków do wypłat dywidend.
EN
In the paper there were presented the results of the estimation on the basis of a balanced panel of 9 banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1999–2014 probit panel models with random effects which showed that issued from 2009 by Polish Financial Supervision Authority recommendations have a significant impact on reducing the banks’ propensity to pay dividends.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Abreu J.F., Gulamhussen M.A., Dividend Payouts: Evidence from U.S. Bank Holding Companies in the Context of the Financial Crisis, “Journal of Corporate Finance” 2013, No. 22.
 • Basse T., Reddemann S., Riegler J.J., Graf von der Schulenburg M., Bank Dividend Policy and the Global Financial Crisis: Empirical Evidence from Europe, “European Journal of Political Economy” 2014, No. 34.
 • Boldin R., Leggett K., Bank Dividend Policy as a Signal of Bank Quality, “Financial Services Review” 1995, No. 4 (1).
 • Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 11.
 • Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Soledad Martínez Pería M., Mohseni-Cheraghlou M., Bank Regulation and Supervision around the World. A Crisis Update, The World Bank, Policy Research Working Paper 6286, 2012.
 • Fama E., French K., Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?, “Journal of Financial Economics” 2001, No. 60 (1).
 • Floyd E., Li N., Skinner D.J., Payout Policy Through the Financial Crisis: The Growth of Repurchases and the Resilience of Dividends, Chicago Booth Research Paper No. 12-01, 2015, http://ssrn.com/abstract=1979501 [data dostępu: 10.03.2016].
 • Gruszczyński M., Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Guntay L., Jacewitz S., Pogach J., Proving Approval: Dividend Regulation and Capital Payout Incentives, FDIC Center for Financial Research Paper No. 2015-05, http://ssrn.com/abstract=2697061 [data dostępu: 10.03.2016].
 • Gupta M., Walker D., Dividend Disbursal Practices in Commercial Banking, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1995, No. 10 (3).
 • Hsiao Y.J., Tseng Y.W., Bank Capital Regulation and Dividend Policy, The 22nd Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets (SFM) in Kaohsiung, Taiwan, 2014, http://sfm.finance.nsysu.edu.tw/pdf/pastawardpapers/2014-07.pdf [data dostępu: 10.03.2016].
 • KNF, Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2009 roku, Warszawa 2010.
 • Koleśnik J., Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4.
 • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011.
 • Mayne L., Bank Dividend Policy and Holding Company Affiliation, “Journal of Financial & Quantitative Analysis” 1980, No. 15 (2).
 • Weber R.F., The Comprehensive Capital Analysis and Review and the New Contingency of Bank Dividends, Georgia State University College of Law, Legal Studies Research Paper 2015-35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.