PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka kanadyjskiego systemu emerytalnego jako możliwej alternatywy dla pożądanego kierunku zmian i przeobrażeń w polskim systemie emerytalnym. Kanadyjski system emerytalny jest wysoko oceniany, a rozwiązania w nim zawarte często są przywoływane jako wzorcowe w kontekście dokonujących się reform systemów emerytalnych w Europie i na świecie. Szczególną uwagę przywiązuje się do oferowanej przez kanadyjski rząd minimalnej emerytury obywatelskiej oraz wysokiego poziomu dodatkowych oszczędności emerytalnych, co jest uwarunkowane istnieniem dobrych rozwiązań systemowych. W Polsce potrzebne są mechanizmy, które pozwolą Polakom, zwłaszcza tym średniozamożnym i zamożnym, gromadzić dobrowolny kapitał emerytalny. Wymaga to jednak rozwoju świadomości emerytalnej, powszechnej edukacji, włączenia się pracodawców oraz wsparcia i efektywnego systemu zachęt, a także ulg podatkowych ze strony państwa. Wydaje się, iż wiele rozwiązań z kanadyjskiego systemu emerytalnego mogłoby znaleźć zastosowanie także w Polsce.
EN
The aim of this paper is to present the characteristics of the Canadian pension scheme as a possible alternative to the desirable direction of change and transformation in the Polish pension system. The Canadian pension system is highly appreciated and the solutions contained in it are often indicated as a model in the context of carrying out the reform of pension systems in Europe and the world. Particular attention is paid to the Canadian government pension which offered the minimum citizen’s pension and a high level of supplementary pension savings, which is determined by the best system solutions. In Poland we need mechanisms that will allow the Poles, especially those moderately wealthy, to build up pension capital. However, it requires the development of pension awareness, universal education, employers’ engagement and support, as well as an effective system of incentives and tax breaks from the state. It seems that many solutions from the Canadian pension system could be used also in Poland.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Actuarial Report (12th) on the Old Age Security Program as at 31 December 2012, www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/OAS12.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Changes to the Canada Pension Plan, www.esdc.gc.ca/en/reports/pension/changes.page [data dostępu: 19.09.2016].
 • Clemens J., Emes J., Rates of Return for the Canada Pension Plan, The Fraser Institute 2016, www.fraserinstitute.org/sites/default/files/rates-of-return-for-the-canada-pension-plan.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • CPP Investment Board Annual Report, 2016, www.cppib.com [data dostępu: 19.09.2016].
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Fukuyama F., Zaufanie – kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
 • Gross Domestic Product (GDP), https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm [data dostępu: 19.09.2016].
 • How Contributions Affect your RRSP/PRPP Deduction Limit, Canada Revenue Agency, www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/cntrbtng/cntrbtng-eng.html#whtddctnlmt [data dostępu: 19.09.2016].
 • Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2015 roku, UKNF, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/Oprac_IKE_IKZE_122015_tcm75-47033.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Kłos B., Kanadyjski system emerytalny, „Analizy BAS” 2012, nr 16/83, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/23E2E00519A32391C1257A9F0030279D/$file/Analiza_BAS_2012_83.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Miejsce funduszy emerytalnych w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, PwC Polska, 2016 (maj).
 • Minimum Wage by Province of May 2016. Retail Council of Canada, www.retailcouncil.org/quickfacts/minimum-wage [data dostępu: 19.09.2016].
 • OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing, www.oecd.org/finance/private-pensions/50560110.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Old Age Security Benefits and Canada Pension Plan, Service Canada, www.seniorscouncil.net/uploads/files/Federal%20Programs.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Pension at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#.V9WSejVmNv8#page173 [data dostępu: 19.09.2016].
 • Pension Spending (Indicator), OECD 2016, https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm [data dostępu: 19.09.2016].
 • Pensions Markets in Focus, 2015, www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2015.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Pieńkowska-Kamieniecka S., System emerytalny w Kanadzie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 4.
 • Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Postawy Polaków wobec finansów. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 2015, www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_oszczedzania_2015.pdf [data dostępu: 03.07.2016].
 • Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku, UKNF, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_PPE_2015_tcm75-47390.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Registered Pension Plan – RPP – Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/r/rpp.asp [data dostępu: 19.09.2016].
 • Registered Pension Plans (RPP) and Other Types of Savings Plans – Coverage in Canada, 2015, www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/fs_rpp_2015.pdf [data dostępu: 19.09.2016].
 • Retirement Income: Public and Private Pensions, Old Age Security, www.fcac-acfc.gc.ca/Eng/resources/educationalPrograms/ft-of/Pages/retirement-pensions-2-4.aspx [data dostępu: 19.09.2016].
 • Social Issues: Key Tables from OECD, www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-issues-key-tables-from-oecd_20743904 [data dostępu: 19.09.2016].
 • Tabela nr 181/A/NBP/2016 z dnia 19 września 2016 r., www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [data dostępu: 19.09.2016].
 • Zalewa P., Kanadyjski system ubezpieczeń społecznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2002, Vol. 36.
 • ZUS, Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.