PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fenomen analizy technicznej na rynkach finansowych jest związany z efektywnością narzędzi analizy technicznej na rynku walutowym i futures oraz ogromną popularnością wśród inwestorów. Klasyczne modele rynków finansowych nie dają możliwości zbadania wpływu inwestorów stosujących analizę techniczną na kształtowanie się cen. Modelowanie agentowe, w szczególności przedstawiony model Westerhoffa, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania rynków finansowych przez uwzględnienie interakcji między zwolennikami analizy technicznej i fundamentalnej. Notowania aktywów na sztucznym rynku finansowym nie odbiegały od wartości obserwowanych na rzeczywistej giełdzie pod względem własności statystycznych. Dopasowany model regresji liniowej do wygenerowanej ścieżki pozwolił pozytywnie zweryfikować hipotezę o większej zmienności cen w okresach zwiększonej aktywności inwestorów stosujących analizę techniczną.
EN
The phenomenon of technical analysis on financial markets is related to the effectiveness of technical analysis tools on the forex and futures markets, and huge popularity among investors. Classical models of financial markets do not provide the opportunity to examine the influence on prices of investors using technical analysis. Agent-based modeling, in particular, presented Westerhoff’s model, enables better understanding of the prices processes on the financial markets, by taking into account the interaction between different groups of investors. Statistical characteristics of assets’ prices on an artificial financial market did not differ from the values observed on the actual stock exchange. Matching linear regression model to the generated path allows positive verification of the hypothesis of greater volatility in periods of increased activity of investors using technical analysis methods.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Alexander S.S., Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walk, “Industrial Management Review” 1961, No. 2 (2).
 • Charlebois M., Sapp S., Temporal Patterns in Foreign Exchange Returns and Options, “Journal of Money, Credit and Banking” 2007, Vol. 39, No. 2/3, DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-2879.2007.00032.x.
 • Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., What Makes Technical Analysis Popular?, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2015, No. 12.
 • Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, No. 25 (2).
 • Fama E.F., Blume M.E., Filter Rules and Stock-market Trading, “Journal of Business” 1966, No. 39 (1) (Part 2: Supplement on Security Pricing).
 • Kamiński B., Podejście wieloagentowe do modelowania rynków. Metody i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, “Emerging Markets Finance and Trade” (w druku).
 • Lo A., The Adaptive Market Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, “Journal of Portfolio Management” 2004, Vol. 30, No. 5.
 • Marcinkiewicz E., Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 60.
 • Menkhoff L., Taylor M.P., The Obstinate Passion of Foreign Exchange Professionals: Technical Analysis, “Journal of Economic Literature” 2006, Vol. 55, No. 4.
 • Murphy J.J., Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance 1999.
 • Neely C.J., Weiler P.A., Ulrich J.M., The Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from the Foreign Exchange Market, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, Vol. 44, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109009090103.
 • Park C.H., Irwin S.H., What Do We Know About the Profitability of Technical Analysis?, “Journal of Economic Surveys” 2007, Vol. 21, No. 4, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x.
 • Westerhoff F., A Simple Agent-based Financial Market Model: Direct Interactions and Comparisons of Trading Profits, [w:] C. Chiarella, G.I. Bischi, L. Gardini (eds.), Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and the Social Sciences, Springer, 2010.
 • Zielonka P., Technical Analysis as the Representation of Typical Cognitive Biases, “International Review of Financial Analysis” 2004, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2004.02.007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.