PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie rekomendacji i wycen przygotowywanych przez domy maklerskie w Polsce. W strukturze tych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym, ale należy wziąć pod uwagę, iż na giełdzie są hossa, bessa oraz okresy trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonywane metodą DCF. Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo pozytywnych rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW. Ponadto porównano w wybranych firmach prognozy finansowe z realnymi sprawozdaniami. Ta analiza również wykazała istnienie nadmiernego optymizmu wśród analityków.
EN
The main aim of the article is an attempt to show the phenomenon of excessive optimism on capital market on the example of recommendations provided by the brokerage houses in Poland. The structure of recommendations indicates that there is more positive recommendations than negative and neutral ones. It would be reasonable statistically in constant market growth conditions, meanwhile, stock market is characterized by bull, bear and horizontal trend periods. The question is, why then, in the changing conjuncture there outweigh of the positive recommendation over the negative and neutral ones is observed. To achieve the research aim, the companies from the Warsaw Stock Exchange were selected and recommendations describing them were compared. Research results indicate that positive recommendations are dominant. The next stage was to compare the stock quotation at recommendation issue date with the price achieved by the company a year after. Research results indicate that despite positive recommendations of the brokerage houses, significant number of recommendations have overestimated the price in relation to real value achieved by the particular company on the Warsaw Stock Exchange. In addition, I compared selected companies’ financial projections with real reports. This analysis also showed the existence of an excessive optimism among analysts.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Czerw A., Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009.
 • Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Eames M., Glover S.M., Kennedy J., The Association Between Trading Recommendations and Broker-Analysts’ Earnings Forecasts, “Journal of Accounting Research” 2002, No. 40.
 • Montier J., Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance, Wiley, Chichester 2007, DOI: https://doi.org/10.1002/9781118673430.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Nofsinger J.R., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2011.
 • Olsen R., Investment Risk: The Experts’ Perspective, “Financial Analysts Journal” 1997, No. 53.
 • Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York 1993.
 • Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Törngren G., Montgomery H., Worse Than Chance? Performance and Confidence Among Professionals and Laypeople in the Stock Market, “Journal of Behavioral Finance” 2004, No. 5.
 • Tversky A., Kahneman D., Belief in the Law of Small Numbers, “Psychological Bulletin” 1971, Vol. 76 (2), DOI: https://doi.org/10.1037/h0031322.
 • Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Since” 1974, No. 185.
 • Tyszka T., Zielonka P., Expert Judgments: Financial Analysts versus Weather Forecasters, “Journal of Psychology and Financial Markets” 2002, Vol. 3 (3), DOI: https://doi.org/10.1207/S15327760JPFM0303_3.
 • Wąsowska A., Heurystyki i błędy poznawcze jako źródła niepowodzenia audytu zewnętrznego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11 (3).
 • Womack K., Do Brokerage Analysts’ Recommendation Have Investment Value?, “Journal Of Finance” 1996, Vol. 51, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05205.x.
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.