PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Struktura własnościowa a działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w regionie łódzkim w latach 2009–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest pomiar działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, z uwzględnieniem ich struktury własnościowej. W analizie aktywności inwestycyjnej badanych grup przedsiębiorstw posłużono się podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, m.in. wskaźnikiem intensywności inwestowania, wartością nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo i dynamiką nakładów inwestycyjnych. Ponadto wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych oraz z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009–2014. Wyniki badań świadczą o tym, że pomimo niewielkiego ilościowego udziału przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym ich znaczenie w aktywności inwestycyjnej i na rynku pracy jest relatywnie duże w porównaniu z podmiotami krajowymi.
EN
The aim of the paper is the analysis of enterprises investment activity in the Łódź region including their capital structure. The empirical analysis is based on selected economic indicators: the investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets per one company and dynamics of capital expenditures. The article is based on the published data coming from the Central Statistical Office characterizing the national enterprises and entities with foreign capital share from the years 2009–2014. The empirical results prove that although the percentage of enterprises with the foreign capital share is low in compression with domestic entities their significance in investments and labor market activities is relatively high.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Dunning J.H., Lundan M.L., Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, Warszawa 2010a.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa 2011a.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa 2012a.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa 2013a.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa 2015a.
 • GUS, Działalność podmiotów gospodarczych w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2010b.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, Warszawa 2011b.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, Warszawa 2012b.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, Warszawa 2013b.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, Warszawa 2014b.
 • GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa 2015b.
 • Jasiniak M., Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2012.
 • Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa 2010.
 • Różański J. (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, nr 4, DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.