PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Wiedza finansowa jako jedna z determinant długoterminowego planowania finansowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu wiedzy finansowej na skłonność jednostek do długoterminowego planowania finansów osobistych, postrzeganego jako warunek niezbędny do skutecznego gromadzenia oszczędności emerytalnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych przez naukowców w ośmiu wybranych państwach świata. Praca uwypukla potrzebę edukacji w zakresie oszczędzania, w tym zwłaszcza w obszarze długoterminowego planowania i zarządzania finansami osobistymi w długim okresie. Na tym tle autorka dokonała próby określenia zespołu warunków i czynników determinujących skuteczną edukację w odniesieniu do analizowanego zagadnienia.
EN
The aim of this paper is to show the influence of financial literacy on retirement planning, perceived as jump-start the retirement saving process. The article presents the results of the study in this area obtained by researchers in 8 selected countries. It also puts emphasis on the necessity for education with reference to saving, mainly in the area of long-term planning and personal finance management. In this context the author made an attempt to identify the conditions and factors determining the effective education with respect to the analyzed problem.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Agnew J.R., Bateman H., Thorp S., Financial Literacy and Retirement Planning in Australian, UNSW Australian School of Business Research Paper No. 2012ACTL16, 2012.
  • Almenberg J., Säve-Söderbergh J., Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-018, 2011.
  • Arrondel L., Debbich M., Savignac F., Financial Literacy and Financial Planning in France, „Numeracy” 2014, Vol. 6, Issue 2.
  • Bucher-Koenen T., Lusardi A., Financial Literacy and Retirement Planning in Germany, MEA Discussion Paper No. 239-11, 2011.
  • Crossan D., Feslier D., Hurnard R., Financial Literacy and Retirement Planning in New Zealand, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-015, 2011.
  • Klapper L.F., Panos G.A., Financial Literacy and Retirement Planning in View of a Growing Youth Demographic: The Russian Case, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-017, 2011.
  • Lusardi A., Mitchell O.S., Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12585, 2006.
  • Lusardi A., Mitchell O.S., Financial Literacy and Retirement Planning in the United States, Netspar Discussion Paper No. 02/2011-022, 2011a.
  • Lusardi A., Mitchell O.S., How Financial Literacy and Impatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors, NBER Working Paper No. 16740, 2011b.
  • Sekita S., Financial Literacy and Retirement Planning in Japan, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-016, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.