PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of discussion in this paper is the problem of instruments used by deposit guarantee schemes aimed at supporting the cooperative banking sector, which is widely regarded as an important element of the financial system, because of the role it plays in financing the real economy. The aim of the article is to identify solutions that can be applied by selected deposit guarantee schemes in supporting cooperative banks. The study covers three systems: Polish, Japanese and German.
PL
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problem instrumentów stosowanych przez systemy gwarancyjne, mających na celu wspieranie sektora banków spółdzielczych, który powszechnie jest uważany za ważny element systemu finansowego ze względu na rolę, jaką pełni w finansowaniu gospodarki realnej. Celem opracowania jest identyfikacja rozwiązań, jakie w zakresie wspierania banków spółdzielczych stosują wybrane systemy gwarantowania depozytów. Badaniem zostały objęte trzy systemy: polski, japoński i niemiecki.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny, Warszawa 2009–2014.
 • BVR, www.bvr.de/About_us/Our_protection_scheme [data dostępu: 31.05.2016].
 • Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, IMF Working Paper 2014, No. 14.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 • Gospodarowicz M., System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficzyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Gostomski E., Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Gwarancje dla depozytów szyte na miarę, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015, nr 1.
 • International Association of Deposit Insurers, IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014.
 • Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42).
 • Smaga P., Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II (propozycja konstrukcji), „Bezpieczny Bank” 2014, nr 1 (54).
 • Szymczak R, Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie japońskim, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1 (43).
 • Trzecińska A., Rola funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego, VIII Kongres Ryzyka Bankowego, Warszawa 2013.
 • Zaleska M., Nowa formuła pożyczek z FRBS, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2009, nr 1.
 • Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1 (34).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.