PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Ubezpieczenia kredytów eksportowych jako narzędzia wspierające handel międzynarodowy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę dotyczącą ryzyka w transakcjach handlowych w obszarze wymiany międzynarodowej. Jako cel podano analizę roli, znaczenia i miejsca ubezpieczeń kredytów eksportowych jako narzędzi wspierających wymianę handlową. Zwrócono uwagę na znaczenie możliwości wykorzystania finansowania zewnętrznego w działalności przedsiębiorstw, zidentyfikowano występujące w tym obszarze problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Wskazano rolę państw i instytucji w tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem agencji kredytów eksportowych. Uwzględniając dane w zakresie przypisu składek, szkodowości, wielkości rynku i rozmiarów ewentualnego wsparcia, przedstawiono zmiany na rynku ubezpieczeń kredytu. Podjęto próbę identyfikacji przesłanek zmian w analizowanych obszarach.
EN
The article presents the subject of risk in commercial transactions in the area of international trade. Its goal is to analyze the role, significance and place occupied by export credit insurance as a tool of supporting international trade. The author points at the significance of possibilities of using external financing in the companies’ activity, and identifies the problems encountered in this area and the ways of coping with them. The role of states and institutions in this process, with particular emphasis on export credit agencies, is also described. Taking into account the data on the premiums written, claims ratio, size of the market and volume of potential support, the author presents the changes in the credit insurance market and attempts at identifying reasons for change in the analyzed areas.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Chauffour J.P., Saborowski C., Soylemezoglu A.I., Should Developing Countries Establish Export Credit Agencies?, [w:] J.P. Chauffour, M. Malouche (eds.), Trade Finance Turing the Great Trade Collapse, The World Bank, Washington 2011.
 • Clipici E., Credit Insurance During the Financial Crisis, “Practical Application of Science” 2013, Vol. 1.
 • Companies Turning to Trade Credit Insurance in an Unpredictable and Debt-laden Word, Zurich American Insurance Corporation, Illinois 2013.
 • Dinh T.Q., Hilmarsson H.P., What Are the Economic Justifications for the Existence of Export Credit Agencies and How They Can Facilitate Cross Border Trade to Emerging Market Economies?, “Regional Formation and Development Studies” 2014, Vol. 6, No. 1.
 • Finger K.M., Schuknecht L., Trade, Finance and Financial Crisis, The World Trade Organization, Geneva 1999.
 • International Financial Consulting, Study on Short-term Trade Finance and Credit Insurance in European Union, Publications Office of European Union, Luxembourg 2012.
 • Lisowski J., Trade Credit Insurance – Specifity of Risks, “Insurance Review. Knowledge for Practice” 2014, nr 4.
 • Soh Young I., Do Export Credit Agencies Benefit the Economy?, “Stanford International Policy Review” 2014.
 • Swiss Re, Trade Credit Insurance & Surety: Taking Stock After the Financial Crisis, “Economic Research & Consulting” 2014.
 • The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses, OECD Publishing 2011, No. 13.
 • Van der Veer K.J.M., Private Trade Credit Insurers During the Crisis: The Invisible Banks, [w:] J.P. Chauffour, M. Malouche (eds.), Trade Finance Turing the Great Trade Collapse, The World Bank, Washington 2011.
 • Van der Veer K.J.M., The Private Export Credit Insurance, Effect On Trade, “Journal of Risk Management” 2015, Vol. 82, No. 3.
 • Zlatko S., Export Credit Insurance and Guarantees – A Practitioner’s Guide, Macmillan Publishers Limited, Houndmills 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.