PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus-malus. Uwzględnia on w składce „szkodowość” ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus-malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano jeden z modeli teorii największej wiarygodności – tzw. model Bühlmanna-Strauba.
EN
One of the elements used in the process of tariff calculation of premiums in motor liability insurance is a bonus-malus system. This systems takes into account the “claims ratio” by means of increases and discounts of the base premium called net premium rates. The aim of this work is to propose an estimation method of the net premium rates in the groups of the motor third-party liability insurance portfolio of individuals. One of the maximum likelihood models, called the Bühlmann-Straub model was used for the premium estimation.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bühlmann H., Experience Rating and Credibility, “ASTIN Bulletin” 1967, No. 4 (3).
 • Bühlmann H., Straub E., Glaubwürdigkeit für Schadensätze, “Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker” 1970.
 • Daykin C.D., Pentiäinen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
 • Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F., Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk Classification, Credability and Bonus-Malus Systems, Wiley & Sons, England 2007, DOI: https://doi.org/10.1002/9780470517420.
 • Jasiulewicz H., Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Johansson B., Ohlsson E., Non-life Insuranse Pricing with Generalized Lineał Models, Spinger-Verlag, Berlin 2010.
 • Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
 • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, PWN, Warszawa 2006.
 • Krzyśko M., Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Lemaire J., Bonus-malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston 1995, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-0631-3.
 • Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Szymańska A., Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.