PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora energetycznego Enea i Energa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Decyzje finansowe są podejmowane głównie w oparciu o informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem jest wybór metody oceny kondycji finansowej analizowanego przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje wskazują na szereg wad wskaźnikowej oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i proponują alternatywne rozwiązania w tym zakresie. Głównym celem niniejszego opracowania jest próba wykazania niedoskonałości wskaźnikowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, która jest oparta na danych księgowych, oraz wykazanie większej obiektywności ekonomicznych miar, opartych na mechanizmie zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do realizacji celu została sformułowana hipoteza badawcza, zgodnie z którą ocena kondycji finansowej spółek z sektora energetycznego Enea i Energa za pomocą metod tradycyjnych (wskaźniki finansowe) oraz mechanizmu ekonomicznej wartości dodanej może przynieść znacząco różniące się wyniki. Analiza została przeprowadzona dla okresu 2012–2015. Dane pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych i z informacji spoza sprawozdań w zakresie kosztu kapitału własnego oraz obcego.
EN
Running a business involves the risk borne by the owners. They are most often identified with failure to achieve expected rates of return by investors. The same mechanisms apply to business entities whose one of the main objectives is to maximize the profits level. Equally important task, and according to the larger group of professional literature authors, the most important is the increase of the company’s market value. Both purposes have common ground, involving the selection of indicators and instruments for the assessment of the financial condition and the value added of analyzed business entity. The objective of this paper is to compare mechanisms used to assess the financial condition of enterprises and indicate imperfections of measures based solely on bookkeeping data derived from an annual financial report. Characteristic features and the more objective nature of economic measures, in particular such as the Economic Value Added (EVA), are presented.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.
 • Helfert E.A., The Financial Analysis Techniques, McGraw – Hill Education, New York 2004.
 • Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2008.
 • Rappaport A., Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1998.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Szyszko J., Szczepański L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 • Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
 • Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. 1994, nr 129, poz. 559 z późn. zm.).
 • www.enea.pl [data dostępu: 11.06.2016].
 • www.energa.pl [data dostępu: 11.06.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.