PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Struktura akcjonariatu jako determinanta polityki dywidend – analiza na podstawie spółek giełdowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jednym z nich jest fakt rozdzielenia własności i zarządzania. Mechanizmem kontrolnym akcjonariuszy w stosunku do menedżerów jest struktura akcjonariatu odzwierciedlająca stopień koncentracji własności. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że struktura akcjonariatu i związana z nią forma nadzoru korporacyjnego mają wpływ na decyzje dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy. Badaniem objęto 117 spółek giełdowych, płacących systematycznie dywidendy. Analiza obejmuje okres 2013–2015. Przeprowadzone badanie potwierdziło słuszność sformułowanej hipotezy.
EN
The decision on the payment of dividends by a company is determined by many factors. One of them is the separation of ownership and management, associated with this form of supervision in the enterprise. The control mechanism of the share holders over the managers is share holding structure that reflects the level of ownership’s concentration. The purpose of this article is to verify the research hypothesis, according to the degree of concentration of ownership, and whether the related form of corporate governance have an impact on decisions concerning net profits allocation and dividends payment. The research covers the community of 117 companies. The analysis covers the 2013–2015 period. The study confirmed the validity of the formulated hypothesis.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Becht M., Mayer C., The Control of Corporate Europe, “Preliminary Draft” 2000, No. 10 (May).
 • Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan Publishing Co., New York 1932.
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.
 • Cooley P.L., Roden P.F., Business Financial Management, The Dryden Press, 1991.
 • Duraj A., Czynniki realizacji polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 • Hamadi M., Ownership Concentration, Family Control and Performance of Firms, “European Management Review” 2010, Vol. 7 (2), DOI: https://doi.org/10.1057/emr.2010.9.
 • Hamrol M., Ochocki B., Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.
 • Jacob M., Jacob M., Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global, 2010, http://ssrn.com/abstract-1532674 [data dostępu: 10.05.2016].
 • Jeżak J., Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 9.
 • Kamerschen D.R., The Influence of Ownership and Control on Profit Rates, “American Economic Review” 1968, No. 85.
 • Kowalewski O., Stetsyuk I., Talaver O., Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend in Poland, „Bank i Kredyt” 2007, nr 38.
 • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Corporate Ownership Around the World, “Journal of Finance” 1999, Vol. 14, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115.
 • Larner D.R., Management Control and the Large Corporation, Dunellen, New York 1970.
 • Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Patena W., Koncentracja własności i kontroli w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.
 • Pluta J., Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999.
 • Urbanek P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego nadzoru kontroli, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 9.
 • Wilczyński R., Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
 • www.bankier.pl [data dostępu: 10.05.2016].
 • www.interia.pl [data dostępu: 10.05.2016].
 • www.stockwatch.pl [data dostępu: 10.05.2016].
 • Wypych M., Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.
 • Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.