PL EN


2017 | 51 | 1 |
Article title

Czynniki konkurencyjności w mikro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the results of research conducted in 2015 in 56 micro and small enterprises operating in bakery and confectionary industry located in Wielkopolskie Voivodeship. The aim of the investigation was to define factors of company’s competitiveness. The main internal determinants influencing competitiveness, among which the most important are high product quality, product price, product range or development financing possibilities, were presented. Service quality, relations with clients and company’s image were recognised as very important as well. The respondents also underlined the significance of modern technologies and innovation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. w 56 mikro i małych przedsiębiorstwach sektora piekarniczo-cukierniczego, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Celem badania było określenie czynników konkurencyjności firm. Omówiono główne determinanty wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, wśród których najważniejsze to: wysoka jakość produktów, ich cena, szerokość oferty asortymentowej i możliwości finansowania rozwoju. Za bardzo ważne uznano również jakość obsługi i relacje z klientami oraz wizerunek firmy. Badani podkreślali także znaczenie nowoczesnych technologii produkcji i innowacyjność.
Year
Volume
51
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-05-04
References
 • Baburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
 • Flak O., Głód G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 • Grzebyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2011, nr 20.
 • Grzybowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji, „Ekonomia i Prawo” 2013, nr 3.
 • Kusa R., Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia Menadżerska” 2008, nr 3.
 • Lisiński M., Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, AE w Krakowie, Warszawa – Kraków 2005.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • Repetowski R., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2010, t. 6, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171225027?q=bwmeta1.element.ekon-element-e2a4c93b-49e0-3118-ad8f-09aedb9a5618;6&qt=CHILDREN-STATELESS [accessed: 08.07.2016].
 • Skawińska E., Konkurencyjność w kontekście globalizacji i integracji, [w:] E. Skawińska, E. Cyrson, R.I. Zalewski (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.
 • Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010a, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [accessed: 12.06.2016].
 • Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration” 2010b, nr 6 (115).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.