PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Zachowania konsumentów na rynku muzycznym: pokolenie X i Y

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The first half of 2016 was the most successful time in the 21st  century on the Polish music market which value reached the level of almost PLN 110 million. The main aim of this paper is to describe differences in consumer behaviour of representatives of Polish Generations X and Y in music industry. Despite growing market, digitalization of everyday life as well as music industry and large number of researches on online music piracy – there is still lack of research and publications on Polish consumers in music industry. For the purpose of this article, the author decided to use dates that are the most adapted to Polish market – taking the year 1983 as the border for researched Generations.
PL
Pierwsza połowa 2016 roku była dotychczasowo okresem największych sukcesów rynku muzycznego w Polsce na przestrzeni XXI wieku, osiągając wartość rynku na poziomie niemalże 110 milionów złotych. Głównym celem tego artykułu jest opisanie różnic w zachowaniu konsumentów – przedstawiciela pokolenia X i Y – na rynku muzycznym. Pomimo rosnącego rynku, cyfryzacji zarówno codzienności jak i branży muzycznej oraz wielu publikacji na temat internetowego piractwa muzycznego – wciąż brakuje badań i publikacji na temat polskich konsumentów branży muzycznej. Na potrzeby tego artykułu autor zdecydował się przyjąć daty najbardziej przystosowane do polskiego rynku – przyjmując rok 1983 jako graniczny dla badanych generacji.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
author
References
 • Adermon A., Liang C, Piracy, music and movies: a natural experiment, "Working Paper" 2010, No. 18.
 • Aguiar L., Martens B., Digital music consumption on the Internet: Evidence from clickstream data, "Information Economics and Policy" 2016, Vol. 34.
 • Andersen B., Frenz M., Don't blame the P2P file-sharers: the impact of free music downloads on the purchase of music CDs in Canada, "Journal of Evolutionary Economics" 2010, Vol. 20 (5).
 • Barker G. R., Assessing the Economic Impact of Copyright Law: Evidence of the Effect of Free Music Downloads on the Purchase of Music CDs, "ANU College of Law Woking Paper" 2012, No. 1.
 • Cesareo L., Pastore A., Consumers' attitude and behavior towards online music piracy and subscription-based services, "Journal of Consumer Marketing" 2014, Vol. 31 (6/7).
 • Gołąb-Andrzejak E., Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr 2 (361).
 • Gopal R. D., Sanders G. L., Do Artist Benefit from Online Music Sharing?, "The Journal of Business" 2006, Vol. 79 (3).
 • Kotler Ph., Keller K. L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
 • Kuczamer-Kłopotowska S., Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr 3 (362).
 • Michel N. J., The impact of digital file sharing on the music industry: An empirical analysis, "Topics in Economic Analysis & Policy" 2006, Vol. 6 (1).
 • Peitz M., Waelbroeck P., Why the music industry may gain from free downloading - The role of sampling, "International Journal of Industral Organization" 2006, Vol. 24 (5).
 • Polski rynek fonograficzny wzrósł o ponad 20%, Report of ZPAV 2016, http://www.zpav.pl/informacjaprasowa.php?idinfprasowej=7.
 • Rob R., Waldfogel J., Piracy on the high C's: music downloading, sales discplacement, and social welfare, "The Journal of Law and Economics" 2006, Vol. 49 (1).
 • Stafford S. A., Music in the Digital Age: The Emergence of Digital Music and Its Repercussions on the Music Industry, "The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications" 2010, Vol. 1 (2).
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?, Samo Sedno, Warszawa 2012.
 • Zentner A., Measuring the Effect of File Sharing on Music Purchases, "Journal of Law and Economics" 2006, Vol. 49 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.