PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Kulturalno-rozrywkowa aktywność młodego pokolenia na przykładzie miasta Koszalina

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns students’ lifestyle in the city of Koszalin. It presents the offer of entertainments in the city; it has collected the students’ opinions as to what activities are associated by them with success, prestige and emphasizing one’s value; it characterizes certain aspects of students’ life concerning spending time on cultural events and entertainment and making use of multimedia. Attention was drawn to the fact that it is possible to present the cultural and entertainment offer in the form of impressions marketing, i.e. delivering information directly when using the Internet (smartphone).
PL
Artykuł dotyczy stylu życia studentów w Koszalinie. Przedstawiono tu ofertę rozrywkową miasta, zebrano opinie studentów dotyczące tego, jakie czynności kojarzą im się z sukcesem, prestiżem, podkreśleniem własnej wartości itp. Ponadto scharakteryzowano niektóre aspekty życia studentów dotyczące wydatkowania czasu na kulturę i rozrywkę oraz korzystania z multimediów. Zwrócono uwagę na to, że oferta kulturalno-rozrywkowa może być prezentowana w formie marketingu doznań i dostarczenia bezpośrednio klientowi korzystającemu z Internetu (smartfona).
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
  • Boguszewska-Kreft M., Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  • Dziewanowska K., Nowe oblicze marketingu- koncepcja marketingu doświadczeń, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, MiR 1. 2013.
  • Filster M., Experience: Case studium from France, European Retail Digest, January 2001, no. 30.
  • http//www.ericarts.org, Sharing Diversity, National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe, Study for the European Commission, March 2008 .
  • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Wyd. Impuls, Kraków 2013.
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami (ed.) T. Malkus, E. Piwoni-Krzeszowska, Wyd. Mfilep.pl, Kraków 2014.
  • www.weforum.org/agenda/2016/01/what-do-yong-people-value
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.