PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Rola konsumentów w kreowaniu doświadczeń przez organizatorów wydarzeń sportowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sports events are one of the two basic product categories on the sports market. From the point of view of the participants, their value directly depends on the intensity of experiences and emotions they provide. The organisers of sports events are responsible for creating these experiences, but it would not be possible without an active participation of the viewers. The conducted research shows that the participation of consumers – sports events spectators – is varied in different phases of the experience absorption model. The consumers play the key role in the consumption phase and a slightly smaller, though increasing one, in the post-consumption phase, whereas their role in the pre-consumption phase is limited.
PL
Wydarzenia sportowe należą do jednej z dwóch podstawowych kategorii produktów na rynku sportu. Ich wartość z punktu widzenia nabywców jest tym większa, im więcej dostarczają im wrażeń i doznań. Za kreowanie doświadczeń ponoszą odpowiedzialność organizatorzy wydarzeń sportowych, jednak nie byłoby to możliwe bez aktywnego udziału widzów. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że udział nabywców (uczestników imprez sportowych) w poszczególnych fazach modelu absorpcji doświadczeń jest zróżnicowany. Największą rolę w kreowaniu doznań nabywcy odgrywają w fazie konsumpcji, nieco mniejszą (choć rosnącą) – w fazie pokonsumpcyjnej, natomiast ograniczoną – w fazie przedkonsumpcyjnej.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
 • Arnould E., Price L., Zinkhan G., Consumers, New York, Mc.Graw-Hill, 2002.
 • Boguszewicz-Kreft M., Marketing doświadczeń, Publisher CeDeWu. Warszawa, 2013.
 • Budowa wartości klienta, ed. Dobiegała-Korona B., Wyd. Difin, Warszawa, 2015.
 • Csikszentmihalyi M., Finding Flow, New York, Basic Books (Perseus Book Group) 1997.
 • Christensen B.A., Connecting Experience and Economy – Aspects of Disguised Positioning, Journal of Retail and Distribution Management, 2013, no. 37.
 • Davis S., Longoria T., Harmonizing your “touchpoints”, Brand Packaging, no 1, 2003.
 • Event Management in Sport, Recreation and Tourism, ed. Mallen Ch., Adams L.J., Butterworth Heinemann, New York, 2013.
 • Freitas, Nuno da Silva Vilaça de, Experiential marketing in sports events: The Race of Champions Case Study, Dissertação para obtenção do Grau de MestreemGestão de Empresas, Porto 2009.
 • Grennwell T.Ch., Danzey-Bessell L.A., Shonk D.J. Managing Sport Events, Human Kinetics, Champaign, 2014.
 • Grundey D., Experiental Marketing vs.Traditional Marketing: Creating Rational and Emotional Liaisons with Consumers, The Romanian Economic Journal, 2008, no 29.
 • Kacprzak A., Dziewianowska K., Skorek M., Gospodarka doświadczeń, Publisher: PWN, Warszawa, 2015.
 • Pine J., Gilmore J., Welcome to the Experience Economy, Harvard Business Review, July-August, 1998.
 • Pine J., Gilmore J., The Experience Economy, Boston: Harvard Business Review Press, 2011.
 • Rupik K., Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” Szczecin 2010 r., nr 15.
 • Schmitt B., Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights Foundations and Trends in Marketing, 2010, Vol. 5, No. 2.
 • Schwarz E.C., Hunter J.D., Sport Marketing, Burlington, Butterworth-Heinemann, 2008.
 • Shaw C. Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York. 2005.
 • Sundbo J., Sorensen F., Handbook on Experience Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2013.
 • Tynan C., McKechnie S., Experience marketing a review and reassesment, Journal of Marketing Management, 2009, no. 25.
 • Verhoef P.C., Lemon K.N., Parasurman A., Roggeveen A., Tsiros M., Schlesinger L.A., Customer experience creation: Determinants; dynamics and management strategies, Journal of Retailing, 2009, no 85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.