PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Tradycyjne produkty żywnościowe w Polsce w świetle obecnych trendów konsumenckich i innowacyjnych trendów producenckich w produktach żywnościowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Recently in the EU food markets there have appeared legally recognized products defined as traditional ones. In Poland, the Ministerial list of traditional food products (TFPs) represents a very wide spectrum of items (over 1,600 in October 2016) ranging from generic agricultural products to specific food dishes and meals. In the article an attempt to assess market attractiveness of this type of products in the light of the current consumer and international food product innovation trends was undertaken. Using the Lancaster approach to analyze attributes of the Polish TFPs it was found that they can be treated as a kind of marketing innovations, which are in line with some consumer as well as food product innovations trends. Consequently, this indicates certain marketing opportunities to be possibly taken by local food producers.
PL
Ostatnio na rynkach żywnościowych UE pojawiły się prawnie uznane produkty zdefiiowane jako tradycyjne. W Polsce ministerialna lista tradycyjnych produktów żywnościowych (TFPs) reprezentuje bardzo szerokie spektrum pozycji (ponad 1600 w październiku 2016 roku) od generycznych produktów rolnych do specyfiznych potraw i dań. W artykule podjęto próbę oceny rynkowej atrakcyjności tego rodzaju produktów w świetle obecnych trendów konsumenckich oraz innowacyjnych trendów w produktach żywnościowych. Wykorzystując podejście Lancastera w analizie atrybutów polskich TFPs stwierdzono, że mogą być one taktowane jako pewien rodzaj innowacji marketingowych zbieżnych z niektórymi trendami konsumenckimi i innowacyjnych trendami w produktach żywnościowych. W konsekwencji oznacza to pewne marketingowe szanse, które mogą być wykorzystane przez lokalnych producentów żywności.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
  • Antle J.M., The new economics of agriculture, “American Journal of Agricultural Economics” 1999, 81(5): 993-1010.
  • Botsman R., Rogers R., What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York 2012.
  • Figiel, S., Kufel, J., Food product innovation trends and the main consumer trends, “Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomica” 2016, 15(3): 5-14.
  • Mróz, B., Nowe trendy konsumenckie. Implikacje dla strategii biznesowych firm, Paper presented at the XXV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Toruń, Poland 2014.
  • Senauer B., The Food Consumer in the 21st Century New Research Perspectives, Working Paper 01-03, University of Minnesota, The Retail Food Industry Center, USA 2001.
  • Tirole J., The theory of industrial organization, The MIT Press, Cambridge MA 1988.
  • Vanhonacker F., Lengard V., Guerrero L., Scalvedi L., Raude J., Zakowska S., Hersleth M., Verbeke W., Europeans and Traditional Foods: Definition and Image from the Consumers’ Perspective, Paper presented at 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE, Ghent, Belgium 2008.
  • Vejlgaard H., Anatomy of a trend, McGraw-Hill, NY 2008.
  • XTC World Innovation Panorama, XTC World Innovation 2015.
  • Zalega T., Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, “Konsumpcja i Rozwój” 2013, 2(5): 3-21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.