PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Preferencje klientów związane z zakupami online

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays online shopping is becoming more popular among Polish consumers. The aim of the article is to establish the existence of statistically signifiant differences between certain aspects of the behaviour of consumers when shopping online and their age. The empirical base for the article comprises the material obtained as a result of a survey carried out on a sample of 597 people buying over the Internet.
PL
Zakupy online stają się coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów. Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie istnienia statystycznie istotnych różnic między wybranymi aspektami zachowań konsumentów podczas zakupów online a ich wiekiem. Bazę empiryczną opracowania stanowią wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych techniką CAWI na próbie 597 osób dokonujących zakupów przez Internet.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
 • Bedyńska S., Cypryańska M. [ed.], Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013, p. 185.
 • Feldy M., E-konsumentów portret własny, „E-mentor” 2012, nr 4, p. 77-81.
 • Gemius, E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, 2016, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/nowy-raport-o-polskim-e-commerce-juz-dostepny.html [access 20.02.2017].
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016r., 2016a, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [access 15.02.2017].
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, 2016b, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ [access 15.02.2017].
 • Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia zachowania, Onepress, Gliwice 2011.
 • Maciejewski G., Zakupy on-line w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, 43/3, p. 219-230.
 • Pacut M., Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, 43/3, p. 319-328.
 • Passyn, K.A., Diriker, M., Settle, R.B., Images of online versus store shopping: have the attitudes of men and women, young and old really changed?, “Journal of Business & Economics Research” 2011, 9(1), p. 99-110.
 • Rajamma R.K., Paswan A.K., Ganesh G., Services purchased at brick and mortar versus online stores, and shopping motivation, “Journal of Services Marketing” 2007, Vol. 21(3), pp. 200 - 212.
 • Schultz D.E., Block M.P., U.S. online shopping: Facts, fiction, hopes and dreams, „Journal of Retailingand Consumer Services” 2015, Vol. 23, p. 99–106.
 • TNS, Raport e-zakupy 2016, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport_e_ZAKUPY_2016.pdf [access 20.02.2017].
 • Toufaily E., Souiden N., Ladhari R., Consumer trust toward retail websites: comparison between pure click and click-and-brick retailers, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2013, Vol. 20(6), p. 538-548.
 • Wolny R., Zmiany zachowań nabywczych polskich e-konsumentów, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, Nr 270, p. 285-293.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.