PL EN


2017 | 51 | 3 |
Article title

Diagnoza start-upów funkcjonujących w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper analyses Polish start-ups operating on the market. In addition, it compares international trends, as well as ecosystems of innovative Polish start-ups. Particular attention was devoted to a meagre but ever-expanding market of start-ups in the Lublin Voivodeship. Clusters in the Lublin region, which constitute the main driving force behind the establishment of start-ups and support for young entrepreneurs in the region, were also discussed.
PL
Artykuł przedstawia analizę polskich start-upów funkcjonujących na rynku. Dodatkowo porównuje trendy światowe oraz ekosystem innowacyjnych fimy start-upowych działających w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na ubogi, lecz nieustannie rozwijający się rynek start-upów w województwie lubelskim. Poruszono także kwestie lubelskich klastrów, które są głównymi ośrodkami napędzającymi powstawanie start-upów i wspierającymi młodych przedsiębiorców w regionie.
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-19
Contributors
References
 • 1. Blank, S., Dorf, B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (Start-up’s manual. A step-by-step development of a great company), HELION, Gliwice 2013.
 • 2. Damodaran A., Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges, Stern School of Business, New York University 2009.
 • 3. Skala, A., Kruczkowska, E., Olczak, M. A., Polskie Startupy. Raport 2015 (Polish start-ups. A 2015 report), Warszawa 2015.
 • 4. Skala A., Kruczkowska E., Raport. Polskie Startupy 2016 (Polish start-ups. A 2016 Report), Warszawa 2016.
 • 5. The Global Startup Ecosystem Ranking, Compass 2015.
 • Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce (The diagnosis of Polish start-ups), Deloitte 2016.
 • http://startuppoland.innpoland.pl/120239,ranking-globalnych-ekosystemow-startupowych-na-swiecie-polska-poza-pierwsza-20-stka [access: 22.05.2017.
 • http://www.lublin.eu/biznes-i-nauka/startup/ [access: 22.05.2017].
 • http://snitt.pl/w-lublinie-nie-ma-startupow-z-globalnym-sukcesem-ale-beda/ [access: 23.05.2017].
 • http://www.lublin.eu/biznes-i-nauka/przedsiebiorcy/klastry/ [access: 23.05.2017].
 • https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/9fee046f6ef91779603c094085dd9dae.pdf [access: 20.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_3_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.