PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Ocena systemów podatkowych państw Unii Europejskiej w świetle wypełniania zasad podatkowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The most frequently analyzed aspects of diversification and dynamics of tax systems are their structure and its impact on economic parameters such as economic growth or unemployment. In this paper, however, attention has been paid to the compliance of tax systems with tax principles. Hence, the purpose of this paper is to assess the functioning of the tax systems of selected EU countries in relation to the tax principles that were proposed by Adam Smith and for years have been the subject of extensive discussion. For each of the four classic tax principles, measures were proposed to assess their fulfillment. This allowed us to create a ranking of EU countries in terms of fulfilling these principles. A synthetic development measure method was used for this purpose.
PL
Najczęściej analizowanym aspektem zróżnicowania i dynamiki systemów podatkowych jest ich struktura oraz wpływ na takie parametry ekonomiczne, jak wzrost gospodarczy czy poziom bezrobocia. W niniejszym artykule zwrócono uwagę natomiast na przestrzeganie zasad podatkowych, które od czasów A. Smitha stanowią instytucjonalne ramy opodatkowania. Stąd też celem opracowania jest ocena funkcjonowania systemów podatkowych wybranych państw UE w odniesieniu do formułowanych w literaturze zasad podatkowych. Dla każdej z czterech klasycznych zasad podatkowych zaproponowano miary pozwalające na ocenę ich wypełniania. Pozwoliło to stworzyć ranking krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia wypełniania tych zasad. Wykorzystano w tym celu syntetyczny miernik rozwoju.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 • Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1986.
 • Dioda L., Structural determinants of tax revenue in Latin America and the Caribbean, 1990–2009, ECLAC, Mexico 2012.
 • European Commission, Taxation Reforms Database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/legacy/reformSearch.html [dostęp: 07.07.2017].
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. 3, Oficyna, Warszawa 2010.
 • Heady C., Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy: A Survey, “Fiscal Studies” 1993, Vol. 14, No. 1.
 • Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.
 • Niesiobędzka M., Relacje państwo – podatnik jako predyktory moralności podatkowej, „Psychologia Społeczna” 2009, t. 43(11).
 • OECD, Tax Administration Database, www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/database [dostęp: 07.07.2017].
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.
 • Pączkowska A., Walczak M., Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych A. Smitha, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, SGH, Warszawa 2015.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1996.
 • Schneider F., Shadow Economies Database, https://knoema.com/atlas/sources/Friedrich-Schneider [dostęp: 07.07.2017].
 • World Bank, Paying Taxes Database, www.doingbusiness.org [dostęp: 07.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.